0.9 C
Pristina
Friday, December 8, 2023

Ai bëri umre duke besuar se umreja është sunet, pastaj e kuptoi se mendimi se është obligim është pikëpamje e saktë. A duhet ta përsërisë?

Më të lexuarat

Pyetja:

Ju keni përmendur dallimin e mendimeve të dijetarëve në lidhje me umren dhe nëse ajo është e detyrueshme. Nëse thuhet se është obligim, atëherë a ka besuar individi se umreja është e detyrueshme kur ka për qëllim ta bëjë atë, apo është e mjaftueshme umreja që ka bërë më parë, edhe nëse ka besuar se ka qenë mustehab (e rekomanduar) kur ka pasur qëllim për të bërë atë?

***

Përgjigjja: 

Falënderimi i takon Allahut.

Së pari:

Ne e kemi përmendur më parë dallimin e mendimeve të dijetarëve në lidhje me umren, ku kemi vërejtur se pamja e favorizuar në faqen tonë të internetit është se ajo është e detyrueshme një herë në jetë, si haxhi.

Së dyti:

Nëse dikush ka bërë umre pasi ka arritur moshën e pubertetit, në mënyrën e duhur, kjo i mjafton atij dhe ka bërë atë që kërkohet prej tij, edhe nëse ka besuar se është sunet dhe nuk është obligim. Kjo është për shkak se umreja nuk ka nevojë të shoqërohet me besimin se është e detyrueshme kur synohet ta bëjë atë, ose të specifikojë nëse dikush është duke bërë umren si obligim apo sunet. Përkundrazi, mjafton që të synohet fillimi i ritualeve (duke hyrë në ihram).

El-Mawardi ka thënë:

“Të gjitha ibadetet janë tre llojesh:

Një lloj që kërkon qëllimin për të bërë veprimin dhe asgjë tjetër; një lloj tjetër i cili kërkon qëllimin për të bërë veprimin dhe besimin se ai është i detyrueshëm dhe asgjë tjetër; dhe një lloj i tretë që kërkon qëllimin për të kryer veprimin, besimin se ai është i detyrueshëm dhe të specifikohet se çfarë duhet bërë në të vërtetë.

Për sa i përket asaj që kërkon nijetin për të kryer veprën, pa besuar se është obligim ose pa specifikuar se çfarë duhet bërë në të vërtetë, kjo vlen për haxhin, umren dhe pastrimin. Pra, kur njeriu ka për qëllim të bëjë haxhin ose të bëjë umre ose të pastrohet për namaz, kjo është e vlefshme, edhe nëse ai nuk ka për qëllim që ai të jetë i detyrueshëm dhe të specifikojë se çfarë do të bëjë në të vërtetë…” [1]

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————-

[1] el-Hawi el-Kabir (2/92)

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit