0.9 C
Pristina
Friday, December 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

Fikhu i adhurimeve

Çfarë duhet të veprojë personi të cilit i dalin gazra vazhdimisht?

Pyetje: ”Allahu iu dhëntë mirësi! Thotë; Çfarë duhet të veprojë një person të cilit vazhdimisht i dalin gazra?” Përgjigje: ”Nëse ai nuk mund t`i mbajë...

Kam shumë vesvese në abdes e namaz andaj si t’i largoj?!

Pyetje: Kam shumë vesvese në abdes e namaz, në leximin e sures Fatiha në namaz, më duket se kam gabuar, se nuk i kam...

A lejohet të falet suneti i sabahut pas farzit por para se të lind dielli?

Pyetja: Esselamu alejkum, kemi shkuar në xhami për namazin e sabahut, kur arritëm farzi vetem se kishte filluar, pas mbarimit të farzit si qëndron...

Pse dita e Xhuma është ditë feste për myslimanët?

Pse dita e Xhuma është ditë feste për myslimanët? Profeti -alejhi selam ka thënë për ditën e Xhuma:“Kjo ditë është festë të cilën e ka...

Mosfalja e tri xhumave a të nxjerrin nga besimi (feja)?!

PYETJE: Dua t’ju pyes se çfarë ndodh nëse e lëshojmë namazin e xhumasë. Nëse p.sh. e lëshojmë xhumanë dhe arrijmë ta falim para namazit...

Gjykimi i ndërprerjes së namazit nëse ndodhin ngjarje të rëndësishme!

Gjykimi i ndërprerjes së namazit nëse ndodhin ngjarje të rëndësishme! Nëse namazi është vullnetar atëherë kjo çeshtje është më e gjërë. Nuk ka problem nëse...

Si të bëhem rob i devotshëm?

Dua të jem rob i devotshëm ndaj Allahut! Pyetje… Pyetja ime është e shkurtër. Dua të hyj në Xhennet! Dua të përpiqem të kontrolloj veten time, të mbahem...

Leximi gjatë namazit pa e lëvizur gjuhën dhe buzët?!

Vendimi i leximit pa lëvizur gjuhën dhe buzët gjatë namazit! Shejh Ibn Baz, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Fakti që personi synon diçka në zemrën...

Cilat sure i lexonte Pejgamberi(alejshi selatu ue selam) në namazin e vitrit?

Në rekatin e parë profeti ﷺ e lexonte suren ”El-Ala”, në rekatin e dytë e lexonte suren ”El-Kafirun”, dhe suren ”El-Ikhlas” në rekatin e tretë(Nesai dhe Hakimi i cili e e konsideroi...

Në cilën anë të imamit është më mirë për tu falur, nga e djathta e tij apo e majta?

Përgjigja: Falënderimet i takojnë Allahut! Nëse me imamin është duke u falur vetëm një person, atëherë ai duhet të qëndrojë në krahun e djathtë të...

Latest news