20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Besimi: të ndryshme

Çfarë ndodhi me fletushkat e Ibrahimit dhe Zaburin e Davudit (paqja e Allahut qoftë mbi ta)?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Allahu, qoftë i lartësuar, i zbriti fletushka Ibrahimit (alejhi selam), ashtu siç tha: “Në të vërtetë, kjo është në...

A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut?

Pyetje: A lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut? Përgjigje: Betimi jo në Allahun,- xhele veala!,- është njësoj sikur të thuash: pasha ty,...

Si mund ta di personi se i është pranuar vepra?

Pyetje: Shejkh i nderuar, cilat janë shenjat se një vepër është pranuar nga Allahu? Dhe a mund ta ndjejë një person këtë pranim, a...

Çfarë domethënie ka shprehja jonë: “Allahu është një”?

  Domethënien e kësaj shprehjeje e ka shpjeguar vet Allahu i madhëruar kur i ka kërkuar Muhamedit -alejhi selam- tu thotë njerëzve: “Thuaj: Ai Allahu është...

CILAT JANË ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT?

ARGUMENTET E EKZISTENCËS SË ZOTIT: 1-Argumenti logjik: Ekzistenca e krijesave dëshmon për ekzistencën e krijuesit. Është e pamundur që gjithësia të ketë ardhur në ekzistencë vetvetiu....

Pse është quajtur nata e Kadrit me këtë emër?!

Është quajtur nata e kadrit me këtë emër për disa arsye:• E para: Ngase në këtë natë caktohet çfarë do të ndodh gjatë këtij...

A mund të shihet nata e Kadrit me sy?!

Pyetje:A shihet nata e Kadrit me sy, thjesht me sytë e njeriut, ngase disa njerëz thonë: “Nëse njeriu mund ta sheh natën e Kadrit,...

Cilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut”  ? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Pyetje: Cilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut” dhe a mjeftohet vetëm thënia e saj me gojë...

Cilat janë kushtet e pranimit të lutjes?

Kushtet e pranimit të lutjes Lutja tek Allahu bën dobi kur plotësohen kushtet e saj dhe largohen pengesat. Kushtet e saj janë: › Sinqeriteti: “…lutjuni Allahut me adhurim...

Shpresa për shpërblimin e agjërimit?

Shpresa për shpërblimin e agjërimit Allahu, më Bujari i bujarëve, thotë: “Unë shpërblej për të (agjërimin)!” Andaj, përgëzoje veten me mirësi ngase Zoti yt është Bujari dhe...

Të fundit