20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Besimi: të ndryshme

Cilat janë disa nga kushtet e pranimit të lutjes?

Kushtet e pranimit të lutjes Lutja tek Allahu bën dobi kur plotësohen kushtet e saj dhe largohen pengesat. Kushtet e saj janë: › Sinqeriteti: “…lutjuni Allahut me adhurim...

Cila janë disa gjëra që pengojnë lutjet të pranohen?

Pengesat e pranimit të lutjes: › Ngrënia, pirja dhe veshja haram. Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Dijeni se Allahu është i Mirë dhe nuk...

Besimi mbi dënimin dhe shpërblimin në varr!

Dënimi dhe shpërblimi në varr Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu. Salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue...

Pse devijohet nga El-Fitra (instinkti i besimit të drejtë)?

▪️Jemi njoftuar se njerëzit në lidhje me besimin kanë një besë të hershme të cilën Allahu i madhëruar ua ka marrë që para krijimit...

A mundet jomyslimani ta falë namazin?

Pyetësi: A mundet jomyslimani ta falë namazin? Dr. Naik: Nëse vërtet dëshiron të marrë pjesë në faljen e namazit, ai duhet të besojë në Allahun....

Çka është IMANI-BESIMI? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

IMANI-BESIMI Imani është besim i paluhatshëm dhe pranim i gjithë atyre gjërave të cilat Allahu dhe i Dërguari i Tij kanë urdhëruar të besojmë, si...

A mund të bëjë ndokush adhurime dhe t’i dijë hollësisht ato duke e ndjekur Kuranin, pa (u kthyer) në Sunet?

Pyetje: A mund të bëjë ndokush adhurime dhe t’i dijë hollësisht ato duke e ndjekur Kuranin, pa (u kthyer) në Sunet? Përgjigjja: Nuk ka mundësi,...

Kur thuhet fjala El-Hamdulilah? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

▪️  Fjala El-Hamdulilah është lavdërim për Allahun e madhëruar me kuptim: Lavdi Allahut! ▪️ Allahu lavdërohet me të për çdo gjë, e mirë qoftë ajo...

Cili është qëllimi yt? – Jeta

JETA Me siguri se, këtë shkrim, në këtë moment, je duke e lexuar në dhomën tënde, i ulur në karrige dhe sigurisht se ke edhe...

Ç’është Teuhidi Rububijeh? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Teuhidi Rububijeh nënkupton njësimin e Allahut në veprimet e Tij, siç është krijimi, sundimi, furnizimi, etj. Këtë lloj të teuhidit nuk mohon përveçse një...

Të fundit