26.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024

Sa duhet të jetë gjatësia e gjerësia e sutres?

Më të lexuarat

Pyetje: Unë kam lexuar fetvanë në lidhje me sutren dhe unë jam ende i hutuar në atë se; Sa është madhësia e gjatësisë e gjerësisë, që është minimumi që pranohet si sutre?

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut.

Është mustehab për imamin dhe për që falet vetë të falet përballë sutres, dhe atë mbështetur në hadithin e transmetuar nga Ebu Davudi (598) nga Ebu Se’id el-Hudri (Allahu qoftë i kënaqur me të) i cili ka thënë: I dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush falet, le të falet drejt sutres dhe le ti afrohet afër asaj.” Shejh el-Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë : Isnadi (Zingjiri) i tij është hasenun sahih (Sahih Sunen Ebi Davud 3/281)

Në librin “el-Mavsuah el-Fikhijeh” (24/177) thuhet: Është sunet për namazfalësin, në qoftë se ai falet në vetmi, ose si imam, që të ketë sutre që do të parandalonte kalimin e njerëzve përpara tij, dhe që të mundëson të fokusohet siç duhet në veprimet e namazit. Kjo mbështetur në hadithin e transmetuar nga Ebu Se’id el-Hudri (Allahu qoftë i kënaqur me të), se pejgamberi (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush falet, le të falet drejt sutres dhe le ti afrohet afër asaj dhe të mos e le që dikush të kalojë para tij.” dhe ai (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Përdorni sutre, kur jeni duke u falur, edhe nëse ajo është një shigjete.”

Në rastin e atij që falet pas një imami, nuk është mustehab për të që të përdor sutre, sipas konsensusit të dijetarëve, sepse sutreja e imamit është sutre e atij që falet pas tij, ose për shkak se imami është sutre për të.

Së dyti:

Sunet është që njeriu të përdor si sutre diçka e cila qëndron në këmbë, është më mirë në qoftë se ajo është sa gjatësia e pasme e shalës ose më e gjatë, mbështetur në hadithin e transmetuar nga Muslimi (771) nga Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të) e cili ka thënë: i dërguari i Allahut (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) është pyetur në lidhje me sutren për atë që falet dhe ai tha: “Ashtu si pjesa e prapme e një shale“.

Neveviu (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Ky hadith flet për pëlqyeshmërinë e marrjes së sutres para atij që falet, dhe ky hadith shpjegon se madhësia e sutres minimale është sa pjesa e prapme e një shale, që është gjatësia e parakrahut, ose rreth dy të tretave të krahut. Sutre arrihet me çfarëdo që ai vëndon para tij.” (Sherh Muslim” 4/216)

Ibn Kudameh (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Në lidhje me atë se sa duhet të jetë i trashë ose i hollë, nuk ka asnjë përkufizim, për aq sa ne jemi të vetëdijshëm. Ajo mund të jetë e hollë sa një shigjetë apo shtizë, ose e trashë si një murë. Profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të) përdorte për sutre një shtizë të shkurtër.
Ebu Se’id ka thënë: Ne kemi përdorur shigjetë ose shkëmb si sutre për t’u falur.
Dhe është transmetuar nga Saburah se profeti (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Përdorni sutre për t’u falur edhe në qoftë se ajo është sa një shigjetë”. Transmeton el-Athram.
Evzaiu ka thënë: Një shigjetë ose një kamxhik është e mjaftueshme.”
Imam Ahmedi ka thënë: Çfarë është më e gjerë se shigjeta ajo është e preferuar për mua. Kjo për shkak se fjalët “edhe në qoftë se ajo është sa një shigjetë” tregon se diçka tjetër është më e përshtatshme se ajo. (Mugni, 2/38)

Burimi: albislam.com / Islamqa.info

Përktheu: Shpend Zeneli

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit