26.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Islam

Peshqeshi dhe ryshfeti në dritën e sheriatit!

Koncepti i peshqeshit në sheriatin islam: Me fjalën peshqesh kuptohet dhurata që i bëhet dikujt në mënyrë vullnetare, vlerë monetare qoftë apo diçka tjetër. Peshqeshi...

Fale namazin që të jesh i shpëtuar

Vëlla i dashur, motër e nderuar! A e di se cila është gjëja e parë për të cilën do të llogaritet robi në Ditën e...

Përmende Allahun dhe ha me të djathtën

Nga Omer ibën Ebi Seleme - radijallahu anhu – përcillet të ketë thënë: “Isha i vogël, nën përkujdesjen e të Dërguarit të Allahut -...

Dobitë e namazit për gruan shtatzënë

Hyrje e rëndësishme - A e dini se shumë mjekë bashkëkohorë kanë caktuar ushtrime fizike të veçanta për gra shtatzëna? - A e dini se ekzistojnë...

Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

Në hyrje të kësaj kumtese, e shoh të udhës të jap konstatimin me të cilin pajtohen të gjithë studiuesit tanë se në kuadër të...

Vizita e varreve dhe kërkimi i ndihmës nga i varrosuri

Autor: Shejhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tejmije, All-llahu e mëshiroftë Përshtati në gjuhën shqipe: B. ALI Teksti i pyetjes Shehu Islam Ahmed ibn Tejmije -...

DASHURIA PËR NËNËN NATYRSHMËRI

Pozita e prindërve në fe është e lartë. Respekti për ta është në një vijë me respektin për Allahun, sikur që kundërshtimi i tyre...

TURPI DHE RËNDËSIA E TIJ NË JETËN E BESIMTARIT

TURPI DHE RËNDËSIA E TIJ NË JETËN E BESIMTARIT Qytetërimi bashkëkohor, krahasuar me të kaluarën antike, ka vetëm një dallim: zhvillimin teknologjik. Në aspektin e...

Hadithe rreth vlerës së namazeve sunete

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mi të!) thotë: "Gjëja e parë për të cilët do të japë llogari robi...

PENDIMI SIPAS KUR’ANIT FISNIK

Dr. Ahmed b. Ahmed Shershal PENDIMI SIPAS KUR’ANIT FISNIK Me rastin e tubimit të ajeteve kur’anore përkitazi me pendimin erdhëm në përfundim se ajetet, të cilat...

Të fundit