Shkenca dhe Kur’ani argumentojnë të vërtetat e “shenjave të gishtave”!

0

Shkenca dhe Kur’ani argumentojnë të vërtetat e “shenjave të gishtave”!