A është haram me hy në Xhami me parfum, me mar abdest dhe me qit parfum?

0
147

A është haram me hy në Xhami me parfum, me mar abdest dhe me qit parfum?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Abil Veseli thotë: A është haram me hy në Xhami me parfum, me mar abdest dhe me qit parfum?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: