14.4 C
Pristina
Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Rekomanduara

Ramazani, shtatë dobitë fizike dhe shpirtërore të agjërimit

“Nata e Kadrit është më e mirë se një mijë muaj”. Muaji Ramazan erdhi edhe njëherë tek ne. Është muaji që përmban natën e bekuar...

Problemi ekonomik dhe trajtimi i tij nga këndvështrimi islam – (4)

Muhamed Abdullah el-Shebani Në artikullin e kaluar kemi dis kutuar çështjen e shpërndar jes së faktorëve të prodhimit. Saktësisht, faktorin punë du ke marrë parasysh...

Pesëmbëdhjetë shenja që tregojnë për burrat e dobët

Pesëmbëdhjetë shenja që tregojnë për burrat e dobët: 1. Ndikohen lehtë nga të tjerët.2. Janë robër të varësive të veta.3. Kanë frikë të thonë: “Jo.”4....

A dinin origjinën e fjalës kusur?

kërkoi kusurin. I ktheu kusurin. Fjala “kusur” rrjedh nga arabishtja. Është shumësi i fjalës “kesr” dhe nënkupton thyesat, të thyerat, monedhat e thyera....

SADAKAJA VULLNETARE – Ekonomia Islame

Islami bën thirrje për individin të shpenzojë lirshëm në rrugët që e kënaqin zemrën e atij që dhuron dhe thërret për bujari, mirësi, adhurim...

Këshëllë e vyer për atë që kërkon bereqet në kohën e tij!

Si të shtosh bereqetin në kohën tënde Këshëllë e vyer për atë që kërkon bereqet në kohën e tij! Ka thënë dikush prej Selefëve: “Sa më...

A e kanë obligim ligjor bizneset që t`ua rikthejnë paratë blerësve të ‘penduar’?

Jo rrallë mund të na ndodhë që për shkaqe të ndryshme të pendohemi apo thjesht të ndryshojmë mendim për blerjet tona dhe të kërkojmë...

Nuk mund të kemi ekonomi pa banka, por mund të kemi banka pa interes – Mr. Fuad Ferati

Ekonomia islame është një tërësi ligje dhe parime islame, që në vete rregullojnë veprimtarinë ekonomike të një vendi, ku të gjitha këto mund të...

Dispozita e shitblerjes në kohën e Namazit të Xhumasë

Tregtia në esencë është e lejuar, andaj angazhimi me të është i lejuar në çdo kohë, pos kohëve të namazit, në momentin e thirrjes...

Të fundit