34.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Namazi në raste të ndryshme

A ka namaze sunete para dhe pas farzit të ikindisë?

Para farzit të ikindisë nuk ka sunete të rregullta (e të cilat i Dërguari salAllahu alejhi ue selem nuk i ka lënë pa i...

Kur falet vitri, a lejohet të falet dy herë brenda natës dhe a ka namaz vullnetarë pas vitrit?

Taliku bnu Alij ka thënë: e kam ndëgjuar të Dërguarin e Allahut (salAllahu alejhi ue selem) duke thënë: “Nuk ka dy vitre (falje të...

A pranohet namazi i një gruaje e cila pasi merr abdes vendos makijazh në fytyrë?

Përgjigje: Në qoftë se gruaja merr abdes pastaj vendos makijazh në fytyrë, kjo nuk përbën problem dhe nuk ndikon as tek abdesi, as në...

A lejohet shpejtimi në ecje për në namaz?

Përgjigje: Shpejtimi në ecje për në namaz është i ndaluar. Resulull-llahu, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, na ka urdhëruar që të ecim duke qenë të qetë...

Kur duhet falur dy rekate tehijetul mesxhid kur të hyjmë në xhami?

Pyetje: A lejohet t’i falim dy rekate tehijetul mesxhid kur të hyjmë në xhami nëse është koha, në të cilën, ndalohet falja e namazit (psh....

Çfarë është nata e Kadrit dhe cila është rëndësia e madhe e saj?

Nata e Kadrit Nata e Kadrit është nata më e mirë në të gjithë vitin. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Nata e Kadrit është...

Cilat janë shkaqet e seh’vi sexhdes?

Pyetja: Cilat janë shkaqet e seh’vi sexhdes? Përgjigjja: Në përgjithësi shkaqet e seh’vi sexhdes në namaz janë tri: 1- shtimi në namaz; 2- mangësimi (pakësimi) në namaz; 3- dyshimi në namaz. -shtimi: p.sh. të...

Dua të falem më shumë gjatë natës dhe ta mbyll namazin vetë me vitrin, por në xhami imami fal vitrin, si mund të veproj?

بسم الله الرحمن الرحيم Pyetje: Jam futur në namazin me xhemat për të falur teravitë, por nuk e dija që imami ishte duke falur vitrin....

Cili është dhikri (lutja) pas namazit të vitrit?

Dhikri (lutja) pas namazit të vitrit! Kur tё jep selam nё namaz te vitrit, thotë:  “Subhane el-melikil-kud-dus, subhane el-melikil-kud-dus, subhane el-melikil-kud-dus, d.m.th. tre herё, dhe e...

A e kemi zënë rekatin e plotë nëse e arrijmë imamin në këtë pozitë?

Pyetje: Dikush shkon me vonesë në xhami dhe e gjen imamin në ruku. Ai merr tekbir dhe duke bërë rukunë, pa e arritur...

Të fundit