22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Komentim i Hadithit

Cili është kuptimi i ajetit në fjalë ku Allahu thotë: “Thuaj: “Vdisni me mllefin tuaj”?

Kuptimi i ajetit në fjalë është se Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin e tij që t’ua thotë këtë fjalë munafikëve dhe armiqëve të Islamit. Transmetohet...

Si duhet të trajtojmë mëkatet e vogla? – Një vështrim në hadithin profetik

SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Sehl ibn Sad, radijAllahu anhu, transmeton se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Keni kujdes mëkatet e...

Çfarë dhuntie është e vlerësuar si më e madhja për banorët e Xhenetit?

Suhejb er Rumi(Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell se i dërguari i Allahut(paqjadhe bekimi i Allahut qoftë mbi të), ka thënë: “Pasi që...

Pyetje: Çfarë është bamirësia dhe si mund të bëhem një bamirës?

Përgjigje: Esmaja (Zoti qoftë i kënaqur me të) përcjell se i Dërguari i Zotit (paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të) ka thënë:...

Kush e ushqen agjëruesin do ta ketë shpërblimin sikur ai (agjëruesi)!

Kush e ushqen agjëruesin Kush e ushqen agjëruesin do ta ketë shpërblimin sikur ai (agjëruesi)! Është transmetuar në hadith: “Kush e ushqen agjëruesin do ta ketë...

KUSH LARGOHET PREJ SUNNET- IT TIM, NUK ËSHTË PREJ MEJE

Ekstremizmi dhe thellimi i tepërt në disa adhurime fetare, duke e privuar njeriu trupin e tij nga ajo që e meriton, siç është pushimi...

Cili është turpi i vërtetë?

Na rrëfen Abdullah ibën Mesudi, radijallahu anhu, se Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë: “Keni turp të vërtetë nga Allahu. I thamë Pejgamberit,...

Cili është mrekullia më e madhe e Profetit(alejhi selatu ue selam)?

Mrekullia më e madhe e Profetit Muhamed -alejhi selam-. Profeti Muhamed -alejhi selam- ka thënë:“Nuk ka pasur prej profetëve ndonjë profet veçse i është dhënë...

Cilat janë tre gjëra që e percjellin të vdekurin?

Falënderimi i takon Allahut, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi sahabët dhe mbi të gjithë ata...

Çfarë shpërblimi ka mbajtja e lidhjeve farefisnore?

Profeti -alejhi selam- ka thënë:“Mësoni prej prejardhjes tuaj aq sa të mbani lidhjet farefisnore sepse mbajtja e lidhjeve farefisnore shton dashurinë në familje, shton...

Të fundit