14.4 C
Pristina
Monday, April 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Financa konvencionale

Kamata (pj.3) Dispozita e kamatës

Dispozita e kamatës Nëse  I referohemi burimeve të legjistacionis  Islam do të gjejmë se kamata për të cilën bën fjalë Kurani për ndalimin e saj-”Allahu...

Kamata (pj.2) Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji

Përkufizimi i kamatës në gjuhë dhe termologji Kuptimi gjuhësor  i kamatës Kamata në gjuhën arabe vjen nga fjala”Jerbu”që do të thotë shtim dhe rritje.Thotë Allahu xh.sh:”Dhe...

Kamata (pj.1) Domethënia e kamatës në periudhën e injorancës (Xhahilijeh)

Domethënia e kamatës në periudhën e injorancës (Xhahilijeh) Arabët në periudhën e injorancës e praktikonin kamatën nëpërmjet borxheve të cilat zgjateshin për një periudhë kohore...

Kamata (pj.12) Format e financimet tek bankat islame (dhe tek muslimanët e thjeshtë)

Format e financimet tek bankat islame (dhe muslimanët e thjeshtë) Bankat islame ne politikat e tyre të investimit ndjekin format të cilat në natyrën dhe...

Kamata (pj.10) Domozdoshmëria e zgjidhjes Islame

Domozdoshmëria e zgjidhjes Islame Në bazë të asaj që përmendëm më lart nxjerrim si konkluzion se arabët nuk kishin të bënin me borxhet e marra...

Kamata (pj.9) Mendimet e juristëve musliman rreth kamatës

Mendimet e juristëve musliman rreth kamatës Ësstë e domozdoshme të sqarojmë se ç’farë kuptojmë ne me mendime të dijetarëve sepse qëndrime e tyre nuk bien...

Kamata (pj.8) | Llojet e kamatës

Llojet e kamatës Kamata e cila njihej në periudhëm e  injorancës,kishte dy forma kryesore të cilat ishin kamata e vonesës dhe ajo e shtesës.   Kamata e...

Kamata (pj.7) Përshkallëzimi në ndalimin e kamatës

Përshkallëzimi në ndalimin e kamatës Fjala“kamatë“në Kuranin famëlartë është transmetuar e shquar në thënien e Allahut xh.sh:“..dhe Allahu lejoi shitblerjen dhe ndaloi kamatën“.Komentuesit rreht këtij...

Kamata (pj.6) | Arsyet e Islamit për ndalimin e sistemit të kamatës

Arsyet e Islamit për ndalimin e sistemit të kamatës Urtësia e parë nga i Urti i Madhëruar për të lejuar apo për të ndaluar diçka...

Të fundit