20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Edukimi i femijeve ne islam

Familja, njësia bazë e shoqërisë

Familja është rrjeti më i fuqishëm i marrëdhënieve njerëzore që mund t'u këshillohet njerëzve të zgjedhin. Ky rrjet është në gjendje të...

Të drejtat e bashkëshortëve në Islam

“Të drejtat e bashkëshortëve“ është një titull jashtëzakonisht i rëndësishëm, ku rreth kësaj çështje janë shkruar shumë libra, artikuj e kolumne për...

Parandalimi është më i mirë se kurimi

Para martesës bashkëshortët duhet të dinë disa çështje të rëndësishme, të cilat duhen respektuar më korrektësi në mënyrë që të parandalohen problemet...

Favorizimi ndër bij – një padrejtësi e vërtetë!

Shënim i përkthyesit. Fjala “bij” është shumësi i fjalës “bir”. Titulli i tekstit e përmbajtja e tij nuk duan të thonë se...

Sjellja e fëmijëve

Sjellja e fëmijëve

Çrregullimet e gjumit tek fëmijët

Gjumi është mëshirë nga Zoti i botrave. Allahu thotë: ‘Dhe natën ua bëmë mbulesë (si rrobet). (Kur'an, 78:10)Prandaj, dijetarët janë pajtuar që...

Martesat dikur dhe sot

Ilir SopjaniTe fukahatë, tradita është një prej argumenteve të Sheriatit.Martesa në traditën popullore shqiptare është konsideruar nga zakonet më të dëshiruara, një...

Fëmija është i padëgjueshëm … çfarë të bëj?

Baballarët dhe nënat shpesh ankohen në mosbindjen e fëmijëve të tyre.Padëgjueshmëria bëhet e qartë në moshën pesëvjeçare të fëmijës, e ndonjëherë në...

Emaneti ynë ndaj fëmijëve tanë

Në kohën e tashme të modernizimit dhe në epokën e globalizimit botëror, kemi një obligim të jashtëzakonshëm që në një mënyrë më...

Shtatë këshilla – Si t’u flasim fëmijëve për homoseksualizmin

"Përkujto kur popullit të vet Luti i tha: "A punoni të shëmtuarën, që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para...

Të fundit