20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Edukimi i femijeve ne islam

Pengesat martesore (2)

Pengesat martesore nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës, por nëse nuk janë konstatuar në momentin e lidhjes së...

Përgjegjësia prindërore për edukimin e fëmijëve

Marrëdhëniet familjare luajnë rol të madh në forcimin dhe qëndrueshmërinë e lidhjes së anëtarëve të familjes dhe ka një ndikim në zhvillimin...

Pengesat martesore (1)

Pengesat martesore janë rrethana dhe fakte që nuk duhet të ekzistojnë në momentin e lidhjes së martesës. Pengesat martesore janë ndalesa apo...

Respekti ndaj prindërve, kreu i të gjitha mirësive

Në suren Nisa, Allahu i Madhëruar urdhëron: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të...

Oferta e Islamit për familjen në vorbullën e sfidave bashkëkohore

Feja si faktor dominantFaktori më dominant që ndikon në martesën islame është feja. Në kulturën islame nuk ekziston koncepti i bigëzimit midis...

Familja e shëndoshë për një shoqëri të shëndoshë

Familja është grupi shoqëror më i vjetër dhe më i qëndrueshëm, i bazuar në lidhjet bioriprodhuese, biosociale, socio-mbrojtëse dhe socio-ekonomike të burrit...

Loja dhe dëfrimi si metodologji edukuese në edukimin parashkollor

Botime dhe kërkime për filozofinë e edukimit parashkollorLoja, në përgjithësi, duket sikur nuk ka ndonjë përfitim, e mund të përkufizohet si aktivitet...

Mjedisi dhe rrethi shoqëror si faktorë ndikues në formësimin e personalitetit të fëmijës

Mjedisi shoqëror - grupmosha Njerëzit, nevojat e ndryshme sociale dhe psikologjike mund t’i plotësojnë vetëm duke u bërë pjesë e një grupi....

Botime dhe kërkime për filozofinë e edukimit parashkollor

Edukimi parashkollor organizohet në institucionet parashkollore publike (çerdhet dhe kopshtet) dhe institucionet parashkollore private, qendrat, kopshtet me bazë në komunitet dhe klasat...

Të fundit