20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Besimi: të ndryshme

Ky është besimi jonë në raporte sahabët?!

Përmbledhje e besimit tonë në raport me sahabët: 1. Ne i duam ata. 2. Nuk e teprojmë në dashuri ndaj asnjërit prej tyre. 3. Për hir të...

Cilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut” ?

Pyetje: Cilat janë kushtet e dëshmisë “Nuk ka të adhururar tjetër me të drejtë pos Allahut” dhe a mjeftohet vetëm thënia e saj me...

Kushdo që i kthen shpinën këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe në ditën e kijametit do ta ringjallim të verbër

Pyetje: Allahu ka thënë: “Kushdo që i kthen shpinën këshillës Sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe në ditën e kijametit do ta ringjallim...

Fetvatë e Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem për çështjet e Akaidit (Besimit Islam) – 1

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, është pyetur se a do ta shohin besimtarët Zotin e tyre në Ditën e Gjykimit.Atëherë i...

Cili është dallimi mes kadasë dhe kaderit?!

Të gjithë e dimë dhe kemi dëgjuar se besimi në kadanë dhe kaderin, caktimin e Allahut është prej themelit të fesë, por cka...

A është obligative shprehja e shehadetit me zë dhe të shkoj tek hoxha nëse dëshiroj të bëhem mysliman?

Para përgjigjes së kësaj pyetje, vlen të ceket se hyrja në Islam, apo përqafimi i Islamit si fe e vetme e pranuar tek Allahu,...

Cilët janë themelet e Akides (besimit) dhe gjërave të tjera tek Ehli Sunneh uel Xhema ‘a (pasuesit e sunnetit)?

Cilët janë themelet e Akides (besimit) dhe gjërave të tjera tek Ehli Sunneh uel Xhema ‘a (pasuesit e sunnetit)? Përgjigje: Tek Ehli Sunneti, burimi i...

A e shohin engjëjt Allahun në këtë botë?

Pyetja: A e ka parë ndonjëherë Xhibrili apo ndonjë nga engjëjt, Allahun e Lartësuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë në Kuran dhe në Sunet që...

A mundet dikush t’i kthejë të vdekurit në jetë?

Pyetja: A mund të ringjallni një person të vdekur? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga parimet themelore të besimit të shëndoshë (akide) është besimi në Allahun dhe...

A do t’i harrojnë dy engjëjt veprat e këqija të personit që pendohet?

Pyetja: Më parë kam lexuar një hadith që tregon se dy engjëjt do t’i harrojnë mëkatet e atij që pendohet. Në hadith thotë: “Nëse besimtari...

Të fundit