Ku fillon e gjitha? Ndërtimi i një kulture të tillë, të bashkëpunimit të fortë fillon me udhëheqësit që vendosin tonin për krijimin e kushteve të nevojshme për të nxitur performancën njerëzore.

Këta lidera e kuptojnë se udhëheqja e vërtetë ka të bëjë me vendosjen e të mirës së atyre që udhëhiqen mbi interesin vetjak të liderit. Fatkeqësisht, ky është një qëllim i lartë për shumë njerëz.