7.5 C
Pristina
Saturday, March 2, 2024

DELEGACIONI I BFI E RMV NË KRYE ME REISUL ULEMANË U PRIT NGA PRESIDENTI I RSH Z.BAJRAM BEGAJ

Më të lexuarat

 

Kryetari i BFI e RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të martën më 04.04.2023, i shoqëruar nga tre Muftitë Dr. Qenan ef Ismaili, H. Sabahudin ef. Zendeli dhe Mr. Salim Sulejmani u prit nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë Shkëlqesia e tij Z. Bajram Begaj.

Presidenti Begaj u shprehu mirëseardhje mysafirëve në Presidencë dhe falënderimet e tija për këtë vizitë shumë të rëndësishme, me çrast ua uroi muajin e Ramazanit me dëshirë për një kultivim të vlerave njerëzore, paqen, tolerancën dhe bashkëjetesën.
Reisul Ulema e falënderoi Presidentin e Shqipërisë Z. Bajram Begaj për pritjen dhe dhënien hapësirë dhe kohë në muajin e bekuar, muajin e agjërimit, sakrificës, paqes dhe solidaritetit. Në emër të BFI e RMV i uroi detyrën e Presidentit duke i dëshiruar shëndet dhe suksese të reja në këtë detyrë të shenjtë dhe madhore.
Njiherit biseduan për shumë çështje me rëndësi për kombin, rolin e besimit në ngritjen e vetëdijes kombëtare, bashkëpunimin në sfera të ndryshme për të qenë aktual në rrjedhat e kohës, sidomos në rrugën drejt Bashkimit Evropian, harmoninë ndërfetare, etj. Lartë vlerësuan nismën e Koridorit 8 i cili do të lidh kombet dhe Ballkanin në të gjitha sferat dhe se kjo është ngjarje e madhe në rrjedhat shqiptare.
Presidenti Begaj premtoi se do e vizitoj edhe Bashkësinë Fetare Islame të RMV për t’u njohur sa më afër me organizimin e saj dhe atë e konsideron si një organizatë mirë të organizuar dhe po lëviz konform kohës dhe rrjedhave të shëndosha.
Reisul Ulema i BFI e RMV Shkëlqësisë së tij Presidentit në shenjë respekti i ndau Librin e shenjtë Kur’anin Famëlartë i përkthyer në gjuhën Shqipe nga teologu i madh nga Peshkopia Hoxhë Sali Ferat si dhe mirënjohje dhe botimin e fundit të BFI mbi literaturën fetaro islame në gjuhën shqipe në trojet shqiptare gjatë historisë.

ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА ИВЗ, НА ЧЕЛО СО РЕИСУЛ УЛЕМА, БЕА ПРИМИНИ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АЛБАНИЈА, Г-дин БАЈРАМ БЕГАЈ.

Поглаварот на ИВЗ на РСМ, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во придружба на тројцата муфтии Др. Ќенан еф Исмаили, Х.Сабахудин еф. Зендели и Мр. Салим Сулејмани беше примена од Претседателот на Република Албанија, неговата екселенција г-дин Бајрам Бегај.
Претседателот Бегај им посака добредојде на гостите во Претседателството и им се заблагодари за оваа многу важна посета, истовремено посакувајќи им све најдобро во месецот Рамазан со желба да ги негуваат човечките вредности, мирот, толеранцијата и соживотот.
Реисул Улема му се заблагодари на Претседателот на Албанија, и во име на ИВЗ на РСМ, тој му честиташе за функцијата Претседател на Албанија, посакувајќи му здравје и нови успеси во оваа света и важна задача.
Во состанокот зборуваа за многу прашања од значење за нацијата, улогата на верата во подигањето на националната свест, соработката во различни сфери да биде актуелна во тековите на времето, особено на патот кон Европската унија, меѓурелигиската хармонија итн. Тие високо ја оценија почетокот на иницијативата на Коридорот 8 кој ќе ги поврзе народите и Балканот во сите сфери и дека ова е голем настан во албанските текови.
Претседателот Бегај вети дека во иднина ќе ја посети и Исламската Верска Заедница на РСМ за што поблиску да ја запознае нејзината организација, која ја смета за добро организирана организација која се движи во согласност со времето и здравите трендови.
Реисул Улема на ИВЗ на Неговата екселенција Претседател во знак на почит му ја подари Светата книга на Светиот Куран преведена на албански јазик од големиот теолог од Пешкопија Хоџата Сали Ферат, како и најновата публикација на ИВЗ за исламските религиозни литератури на албански јазик во ците земји кај живеат албанците низ историјата.

THE DELEGATION OF IRC OF RNM, HEADED BY REISUL ULEMA, WAS RECEIVED BY THE PRESIDENT OF ALBANIA, Mr. BAJRAM BEGAJ

Chairman of IRC of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai accompanied by the three Mufties Dr. Qenan ef. Ismaili, H. Sabahudin ef. Zendeli and Mr. Salim Sulejmani was received by the President of the Republic of Albania, His Excellency Mr. Bajram Begaj.
President Begaj welcomed the guests to the Presidency and thanked them for this very important visit, at the same time wishing them all the best during the month of Ramadan with the desire to cultivate human values, peace, tolerance and coexistence.
Reisul Ulema thanked the President of Albania Mr. Bajram Begaj for receiving them and spend time with them in the blessed month, the month of fasting, sacrifice, peace and solidarity.
On behalf of the IRC of RNM, he congratulated him on his position as President of Albania, wishing him health and new successes in this sacred and important task.
Then together talked about many issues of importance for the nation, the role of faith in raising national awareness, cooperation in different spheres to be current in the currents of time, especially on the way to the European Union, interreligious harmony, etc. They highly appreciated the initiative of Corridor 8 which will connect the nations and the Balkans in all spheres and that this is a great event in the Albanian currents.
President Begaj promised that he will also visit the Islamic Religious Community of RNM to get to know its organization as closely as possible, and he considers it as a well-organized organization that is moving in accordance with the times and trends.
Reisul Ulema of IRC of RNM as a sign of respect gifted to His Excellency the President the Book of the Holy Qur’an translated into Albanian by the great theologian from Peshkopia Hoxhe Sali Ferat as well as recognition and the latest publications of IRC on Islamic religious literature in the Albanian language in the Albanian lands throughout history.

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit