10 C
Pristina
Friday, March 1, 2024

Çfarë të veproj që të shpëtoj nga dënimit i zjarrit të Xhehenemit ?

Më të lexuarat

Kush e ka zhytur veten e tij në mëkate për një kohë të gjatë dhe frikësohet se Allahu Aze ue Xhel do ta dënojë atë për këtë në ahiret dhe Allahu Aze ue Xhel nuk i bën padrejtësi robit të Tij .

Çfarë të veproj që të shpëtoj nga dënimit i zjarrit të Xhehenemit ?
Prej shkaqeve të shpëtimi nga dënimi i zjarrit Ditën e Gjykimit janë:

• Pendimi
• kërkim falja
• bërja e veprave të mira
• sprovat që e godasin robin
• mundimi i varrit
• lutja e njerëzve të mirë për robin pasi ai vdes
• veprat e mira si sadakaja rrjedhëse dhe të tjera
• vështirësitë e Ditës së Kijametit
• marrja e haqeve mes njerëzve para se të hynë në Xhenet
• ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve në Ditën e Kijametit siç është ndërmjetësimi i Profetit Muhamed ﷺ, i ëngjëjve dhe besimtarëve
• Falja e Allahut Aze ue Xhel Ai është më i Mëshirshmi.

Këto janë shkaqet të cilat e shpëtojnë robin nga dënimi i xhehenemit. Lusim Allahun që të na mundësojë që t’i veprojmë këto dhe të na mundësojë që të fitojmë Xhenetin dhe shpëtimin nga zjarri !

Allahu Alem

/@perkujto1/

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit