Pse vendoset hëna mbi minare?

0
540

Kjo shenjë ka kuptim dhe domethënie. Hëna e re e hapur mbi minare vendohet në drejtim të kibles për të përcaktuar drejtimin e kibles për banorët e atij vendi. Në bazë të hënës së hapur mbi minare, banorët e atij fshati apo qyteti, e kuptojnë se nga është drejtimi i kibles dhe kah duhet të drejtohemi për falje të namazit.
Në brendi të xhamisë për orientim të kibles vlen mihrabi(vendi ku Imami i prin xhematit). Ndërsa jashtë xhamisë, orientimi i kibles bëhet në bazë të hënës së re të hapur mbi minare.

Musa Vila