”Nuk po e kuptojmë Hoxhën sepse flet me gramatikë”

0
82

”Nuk po e kuptojmë Hoxhën sepse flet me gramatikë”

 

Hoxha i nderuar Bekir Halimi në videon e më poshtme flet për dëgjimin e ligjeratave (derseve) nga hoxhallarë të ndryshëm, gjegjësisht për një kritikë të disa xhematlinjëve  e ajo është: “Nuk po e kuptojmë Hoxhën sepse flet me gramatikë”, për ta dëgjuar klikoni më poshtë: