Në botën tjetër a shijohen gjërat vetëm me shpirt e jo me trup?

0
374

Në botën tjetër a shijohen gjërat vetëm me shpirt e jo me trup?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Ahmed Kalaja thotë:Në botën tjetër a shijohen gjërat vetëm me shpirt e jo me trup?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: