Kontributi i TIKA-s turke në shëndetësinë kosovare (Video)

0
107

Me qëllim që të lehtësimit në qasjen e njerëzve në shërbimet shëndetësore bazike, veçanërisht në shërbimet për shëndetin e nënës dhe fëmijës, Organizata turke TIKA ka kryer rinovime të infrastrukturës dhe me donacione të pajisjeve mjekësore ka kohë që është duke përmbushur nevojat për pajisje mjekësore.

TIKA ka mundësuar përmirësimin e infrastrukturës fizike të spitaleve, qendrave të mjekësisë familjare dhe qendrave shëndetësore në tërë regjionet e Kosovës.

Një ndihmë e tillë u dha edhe ndaj organizatës humanitare Human Care, të cilën e furnizoi me pajisje mjekësore nga fusha e kardiologjisë, mjekëisë interne dhe stomatologjisë.

Videoja e mëposhtme tregon invenstimin dhe llojin e ndihmës që ofrohët për pacientët në nevojë.

Për një Kosovë më të Shëndetshme/Sağlıklı bir Kosova İçin

Me qëllim që të lehtësojmë qasjen e njerëzve në shërbimet shëndetësore bazike, veçanërisht në shërbimet për shëndetin e nënës dhe fëmijës, me rinovimin e infrastrukturës dhe me donacione të pajisjeve mjekësore jemi duke përmbushur nevojat për pajisje mjekësore dhe mundësojmë përmirësimin e infrastrukturës fizike të spitaleve, qendrave të mjekësisë familjare dhe qendrave shëndetësore në tërë regjionet e Kosovës.—————————————————————————————————Başta anne-çocuk sağlığı olmak üzere insanların temel sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması amacıyla Kosova’nın her bölgesinde, hastanelerin, aile hekimlikleri merkezlerinin ve sağlık ocaklarının tıbbi donanım ihtiyaçlarını karşılıyor ve altyapılarını yeniliyoruz.

Posted by TİKA Kosova on Thursday, May 10, 2018