GHARAR: pasiguria, rreziku, spekulimi

0
98

GHARAR : pasiguri, rrezik, spekulim. Një prej principeve të bankimit islam është edhe elemninimi i ‘gharar-it’. Gharar i referohet paqartësive në transaksionet të cilat kanë për qëllim të ndërmerren dhe të cilat sjellin rrezik dhe spekulime