Emri ALEK a është emër Musliman?

0
154

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ferid Selimi thotë: Emri ALEK a është emër Musliman?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ferid Selimi thotë: Emri ALEK a është emër Musliman?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: