Dënohesh me burg nëse hanë në publik gjatë Ramazanit në këtë vend..

0
449

Agjërimi është mospranimi me dëshirë i ushqimit ose i pirjes së lëngjeve për një kohë të caktuar, për arsye fetare. Muslimanët e praktikojnë këtë ritual në muaj gjatë vitit, ndërsa nuk është obligim për të gjithë besimtarët në shumë vende të botës, por jo edhe në Kuvajt, ku dënohesh nëse ha në publik.

Sipas ligjit të Kuvajtit, të ushqyerit në publik gjatë kësaj periudhe është një vepër penale e dënueshme me një maksimum prej një muaji në burg ose me një gjobë prej 100 dinarë.

Një ligji i tillë, siç thuhet më tej, zbatohet si për myslimanët po ashtu edhe për jomyslimanët.
“Shtetasit dhe emigrantët duhet të respektojnë vlerat, traditat dhe ndjenjat e respektit të agjëruese”.