A kërkon pabesimtari hakk ndaj besimtarit në ditën e gjykimit?

0
62

A kërkon pabesimtari hakk ndaj besimtarit në ditën e gjykimit?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi thotë: A kërkon pabesimtari hakk ndaj besimtarit në ditën e gjykimit?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: