20.1 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Shkenca

A bën të huazohet mitra me qëllim të shtatzanisë?

Pyetja: A bën të huazohet mitra me qëllim të shtatzanisë? *** Përgjigjja: Kjo çështje është gjurmuar në një nga konferencat të cilat i organizon Organizata Islame për Shkencat...

Cila është këshilla juaj hoxhë i nderuar për baballarët që nuk kujdesen për femijët e tyre në qështjet e fesë?

Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë;Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur’an, të shoqërohen...

Vdekja e papritur – Çfarë është vdekja e papritur?

Vdekja e papritur është përmendur nga Profeti alejhi selam në disa hadithe.– Prej tyre është një hadith që tregon për qëllimin e shfaqjes së...

Pse sot ka humbur dituria?

Pyetje:  Pse sot ka humbur dituria? Përgjigje: Dituria nuk ka humbur përderisa e kemi Kuranin dhe sunetin e Pejgamberit salallahu aleji we selem, dhe thënjet...

Sa është i dobishëm apo i dëmshëm përdorimi i rrjeteve sociale?

Pyetje: Sa është i dobishëm apo i dëmshëm përdorimi i rrjeteve sociale? Përgjigje: Përdorimi i rrjeteve sociale sot është bërë i pashmangshëm. Nuk do të përqëndrohem...

Ibn Khalduni dhe kontributi historik i civilizimit islam në shkencën politike perëndimore

Historia e shkencave politike moderne është e paplotë pa shqyrtuar kontributet e mendimtarëve muslimanë, veprat akademike të të cilëve janë parë si kthesë në...

Ai dëshiron të bëhet një shpikës (zbulues), në mënyrë që të mund të zgjidhë të gjitha problemet!

Pyetja: Unë dua të bëhem një shpikës dhe të përfitoj komuniteti im musliman kudo. A do të thotë apo a tregon hadithi i të Dërguarit...

Cila është vlera e leximit të librave dhe e kërkimit të diturisë?

Ibn Kajimi, në librin “Miftahu daris seadeh”, 1/119 shkruan: “Shumë dijetarë kanë treguar se vepra më e mirë pas farzeve (obligimeve) është kërkimi i...

A lejohet përdorimi i efekteve zanore në recitimet e Kuranit?

Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Vendimi për përdorimin e efekteve vokale për recitimin e Kuranit Nuk ka asgjë të keqe të përdorësh përforcues dhe efekte vokale...

Të fundit