15.9 C
Pristina
Wednesday, May 29, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Cilësitë e Kuranit

A lejohet leximi i Kuranit shtrirë?

Leximi i Kuranit shtrirëLeximi i Kuranit duke qenë shtrirë është i lejuar, ashtu siç lejohet leximi i tij pa abdest. Argument për këtë kemi...

A e din cila është vlera e sures Fatiha?

Surja Fatiha është surja më e vlefshme në Kuran El Fatiha, është quajtur nga i Dërguari salAllahu alejhi ue selem “Nëna e Kuranit (baza e tij)” ngase...

Çka është Kur’ani dhe çfarë përmban ai?

Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem)...

Cili është mrekullia më e madhe e Profetit(alejhi selatu ue selam)?

Mrekullia më e madhe e Profetit Muhamed -alejhi selam-. Profeti Muhamed -alejhi selam- ka thënë:“Nuk ka pasur prej profetëve ndonjë profet veçse i është dhënë...

Kur thoni kërkimin e diturisë a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji?

Pyetje: Kur thoni kërkimin e diturisë, a doni të thoni vetëm diturinë e Ku’ranit apo shkencë e teknologji? Përgjigje: E para dhe e pakontestueshmja dhe...

Leximi i Kur’anit nga telefoni pa abdes

A është e gabuar mbajtja në dorë e telefonave në të cilët kemi shkarkuar Kur’an dhe leximi i Tij nga telefoni pa abdes? Kur’ani i shkarkuar në telefon...

Të fundit