20.1 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Ateizmi

Cilat janë 108 koncepte gabuara të adhurimit dhe moralit islam tek masa e shqiptarëve?

1 – Kërkimi i mbrojtjes, i faljes së mëkateve, i shërimit, i martesës nga të vdekurit ose therja e kurbaneve për ta, bërja tavaf...

Si tu përgjigjemi dilemave kryesore të ateistëve?

DYSHIMET E ATEISTËVE DHE PËRGJIGJET NDAJ TYRE: 1-Pse ekziston e keqja? Përgjigja: a) Jo çdo gjë që na duket e keqe është me të vërtetë e keqe. b)...

Pse muslimanët janë goditur nga prapambetja përkundër fesë së tyre monoteiste, ndërkohë që Perëndimi është kaq i avancuar?

Përgjigjja: Këtu është në pyetje qytetërimi! Profetët kanë vuajtur shumë përballë kësaj pyetjeje dhe kjo ka bërë që shumë njerëz t’i braktisnin ata. Çështja e qytetërimit...

Çfarë është shirku dhe si manifestohet?

SHIRKU Shirk do të thotë t’i bashkëshoqërosh Allahut shok dhe ortak në mënyrën e të besuarit, në vepra dhe adhurime. Shirkun mund ta quajmë në...

Pse duhet të ekzistojë në mënyrë specifike një Zot i përjetshëm?

Pyetje: Çfarë e pengon ekzistencën e një shkaktari material që krijoi universin, siç është një qytetërim tjetër ose diçka tjetër? Pse duhet të ekzistojë...

Çfarë është gjykimi për të varur një sy ujku në formë të nuskës?

Pyetje: Çfarë është gjykimi për të varur një sy ujku në formë të nuskës? A arsyetohet me injorancë personi i cili e bën këtë? Përgjigje:...

Si mund t’i përgjigjemi një ateisti i cili pretendon që universi është i përjetshëm (nuk ka fillim)?

Përgjigjja: Sipas Ligjit të Dytë të Termodinamikës është e pamundur që universi të jetë i përjetshëm. Ja një shembull për të thjeshtuar këtë ligj: nëse...

Përgjigje dilemave të ateistëve: Çfarë e pengon ekzistencën e një shkaktari material që krijoi universin, siç është një qytetërim tjetër ose diçka tjetër? Pse...

Përgjigjja: Ekziston një rregull i vendosur nga dijetarët muslimanë më shumë se një mijë vjet më parë, që thotë: “Sekuenca e aktorëve medoemos çon...

CILAT JANË MËNYRAT E PËRHAPJES SË ATEIZMIT MODERN?

Ateizmi është bërë një fenomen epidemik vetëm pasi çifutët bënë plane për ta përhapur mesnjerëzve dhe për ta bërë doktrinë valë organizatave dhe shteteve...

Cilat janë rrymat ateiste?!

Nuk ka ndonjë rrymë të ateizmit që i mbledh të gjithë ateistët nën ombrellën e saj, por në përgjithësi ata mund t`i klasifikojmë ATEIZMI,...

Të fundit