14.4 C
Pristina
Saturday, May 18, 2024

Sasitë e bagëtive dhe Zekati i tyre

Më të lexuarat

A. Tabela e Nisabit dhe sasive të Zekatit të lopëve:

Prej 1 lopë deri 29 = Asgjë.
Prej 30 deri 39 = 1 viç njëvjeçar që ka hyrë për dy vite (mashkull ose femër).
Prej 40 deri 59 = 1 lopë dy vjeçare që ka hyrë për tre vite.
Prej 60 deri 69 = 2 viça; secili të ketë mbushur një vit dhe të ketë hyrë për dy (mashkull ose femër)
Prej 70 deri 79 = 1 lopë dy vjeçare që ka hyrë për tre + 1 viç njëvjeçar që ka hyrë për dy (mashkull ose femër).
Prej 80 deri 89 = 2 lopë dy vjeçare që kanë hyrë për tre.
Prej 90 deri 99 = 3 viça njëvjeçar që kanë hyrë për dy (mashkuj ose femra).
Prej 100 deri 109 = 1 lopë njëvjeçare që ka hyrë për tre + 1 viç njëvjeçar që ka hyrë për dy (mashkull ose femër).
Prej 110 deri 119 = 2 lopë dy vjeçare që kanë hyrë për tre + 1 viç njëvjeçar që ka hyrë për dy (mashkull ose femër).
Prej 120 deri 129 = 3 lopë dy vjeçare që kanë hyrë për tre ose 4 viça njëvjeçar që kanë hyrë për dy (mashkuj ose femra).
Për më shumë se 129 kokë = Për çdo 30 lopë = 1 viç njëvjeçar (mashkull ose femër) që ka hyrë për dy vite, dhe për çdo 40 lopë = 1 lopë dy vjeçare që ka hyrë për tre.

B. Tabela e Nisabit dhe sasive të Zekatit të bagëtive të imëta:

Prej 1 deri 39 = Asgjë
Prej 40 deri 120 = 1 dele.
Prej 120 deri 200 = 2 dele.
Prej 201 deri 399 = 3 dele.
Prej 400 deri 499 = 4 dele.
Për më shumë se 499 kokë, një dele për çdo 100 dele.

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit