10.7 C
Pristina
Monday, April 22, 2024

Mësimi 17 – Vlera e dynjasë (1)

Më të lexuarat

Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “…përgëzoni dhe shpresoni atë që ju gëzon. Sepse vall-llahi nuk ju frikohem për varfuri, mirëpo ju frikohem të ju hapet dunjaja e të garoni në te ashtu siç kanë garuar ata që kanë qenë para jush, e të ju shkatërron ashtu si i ka shkatërruar”. (Buhariu dhe Muslimi).

Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Ajo që i frikohm për ju është se do tu hapen të mirat e kësaj bote dhe zbukurimet e saja”. (Buhariu dhe Muslimi).

Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Me të vërtetë dunjaja është e ëmbël dhe e gjelbërt, kurse All-llahu ju ka bërë mëkëmbës të vetin në te, andaj shikoni se si do të veproni. Keni drojë dunjanë dhe keni drojë gratë sepse fitneja e parë që i ka goditur izraelitët ka qenë sprova e grave”. (Muslimi).

Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] thotë: “Do të sjellin një banor të xhehenemit, i cili ka jetuar jetë më të mirë në dunja dhe do ta fusin një herë në xhehenem, pastaj do t’i thonë: a ke parë ndonjëherë të mira, a ke përjetuar ndonjëherë nonjë dhunti? Ai do të thotë: kurrë o Zot. Pasta do të sjellin një njeri prej banorëve të xhennetit, i cili ka jetuar jetë më të vështirë në dunja dhe do ta fusin një herë në xhennet dhe do t’i thonë: a ke parë ndonjëherë të keqe, a ke vuajtur ndonjëherë? Ai do të thotë: jo, kurrë o Zot, ska vuajtur as që kam përjetuar të këqija”. (Muslimi).

I Dërguari i All-llahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] ka thënë: “Kjo botë (dunjaja) ndaj botës tjetër (Ahiretit) është sikur kur njëri prej jush ta vendosë gishtin e tij në det, pastaj le të shikojë me çka i kthehet (nga uji i detit)”. (Muslimi)

 

Shpjegim:

Dynjaja me gjithçka që përmban është e hapur për të gjithë, zaten edhe mundësia për të garuar ka bërë që shumë para nesh të humben e të shkatërrohen. Ajo është e këndshme por edhe një sprovë e madhe, pasi që ajo (dynjaja) dhe gratë kanë kapluar edhe izraelitët dhe ata janë shaktrruar. Nuk duhet harruar se hadithet profetike na mësojnë se ajo ka pak vlerë në krahasim me botën tjetër.

 

Dobi:

Frikohu prej dynjasë se ajo mund të të humbë.
Ajo është sprovë për të gjithë.
Një vuajtje në xhehnem, ti shfuqizon kënaqësitë e dynjasë.

 

Allahu im! Mos ma humb ahiretin për shkak të dynjasë.

 

Ulvi Fejzullahu

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit