34.2 C
Pristina
Friday, July 12, 2024

Dhuna në martesat njëgjinore

Më të lexuarat

Në lidhje me çiftet homoseksuale dhe dhunën brenda tyre studimet na tregojnë, se në total çiftet homoseksuale kanë një nivel shumë më të lartë imoraliteti se sa në çiftet e zakonshme. Për më tepër që studimet na raportojnë se sjelljet e dhunshme kanë një tendencë në rritje tek çiftet homoseksuale. Këto studime nuk janë aq befasuese, duke parë atë që patologët e kanë shpallur me kohë për zakonshmërinë dhe brutalitetin e vrasjeve homoseksuale. Sipas studimeve që kanë të bëjnë me dhunën dhe çiftet homoseksuale një studim i vonshëm i Qeverisë Kanadeze mbi çiftet homoseksuale deklaron se “dhuna është dy herë më e zakonshme ndërmjet çifteve homoseksuale, se sa tek çiftet e rëndomta”. Sipas American College of Pediatricians, të cilët citojnë studime të ndryshme dhuna brenda çifteve homoseksuale është dy deri në tre herë më e zakonshme se sa në çiftet e rëndomta.

Studime të ndryshme

Revista e Institutit për Kërkime mbi Familjen (Journal of the Family Research Institute), e cila ka përdorur të dhëna nga Byroja e Departamentit të Drejtësisë e SHBA dhe Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve (U.S. Justice Department’s Bureau of Justice Statistics and the Center for Disease Control) del në përfundimin, që “burrat e martuar, të cilët nuk janë të divorcuar janë më më së paku 25 herë më pak të prirur për të qenë të sulmuar brenda çiftit, se sa një burrë homoseksual në një marrëdhënie në vazhdim. Edhe sikur t’i përfshijmë të gjithë burrat e martuar dhe të divorcuar, rreziku i dhunës së brendshme në lidhje burrë-burrë homoseksuale vazhdon të jetë të paktën 18 herë më e madhe.

Një tjetër studim tregon se në 83% të raporteve homoseksuale partnerët kanë abuzuar emocionalisht partnerin tjetër.

U.S. Department of Veterans Affairs Domestic Abuse Fact Sheet deklaron se “11% e femrave në një raport homoseksual dhe 23% e burrave në një raport homoseksual janë përdhunuar, kanë pësuar goditje fizike dhe janë shpërrallosur nga partneri i tyre intim.

Një studim i publikuar në The Journal of Family Violence na raporton se ndërmjet pjesëmarrësve të saj “Abuzimi emocional është raportuar në 83% të rasteve”.

Një studim i Journal of Interpersonal Violence ka shqyrtuar konfliktet dhe dhunën në marrëdhëniet lesbike. Kërkuesit gjetën se 90% e lesbikeve të vëzhguara kishin qenë subjekte të një ose më shumë akteve të dhunës verbale nga partnerët e tyrë intimë qysh një vit më para këtij studimi, me 31% prej tyre që kanë raportuar një ose më shumë përdhunime.

Një studim i vitit 1985 mbi 1109 lesbike nga Guot Yong Lie dhe Sabrina Xhentëluorrier njoftoi se pak më shumë se gjysma e të anketuarve treguan, se ato ishin abuzuar nga partneri tjetër femër.

Koleman (Coleman), në një studim të vitit 1990 në 90 lezbike raporton se 46.6% prej tyre kishinpërjetuar akte të përsëritura të dhunës.

Një studim i 113 lezbikeve raportuar në 1994, tregon se 41% prej tyre thanë se kishin qenë të abuzuara në një ose më shumë marrëdhënie që kishin pasur.

Në librin e tyre “Burrat që rrahin burrat që i duan ata: Burrat e goditur gay dhe dhuna në familje (1991), Island dhe Letellier nxorrën përfundimin, se “rastet e dhunës së brendshme në mesin e meshkujve homoseksualë është gati i dyfishtë se sa në popullatën me prirje të zakonshme”.

The Journal of Social Service Research na raporton në vitin 1991, se vëzhgimi i 1099 lesbikeve tregoi se pak më shumë se 50% e tyre pranuan se janë abuzuar nga e dashura/partneria femër e tyre, dhe se “mënyra më e rëndomtë e abuzimit ishin abuzimet psikologjike/ emocionale/ verbale të kombinuara me abuzime psiko-fizike.”

Një studim i çifteve lesbike i raportuar në Handbook of Family Development and Intervention 2000 “tregon se 54% e tyre ka përjetuar 10 ose më shumë incidente abuzive, 74% kanë përjetuar 6 ose më shumë incidente, 60% kanë raportuar të njëjtin model abuzimi, dhe 71% thonë se gjendja përkeqësohet me kalimin e kohës.

http://www.conservapedia.com/Homosexual_Couples_and_Domestic_Violence

Të dhëna pa fund janë botuar dhe botohen vazhdimisht për këtë temë, si dhe rrëfime të ndryshme mbi abuzimet brenda çifteve gay. Tashmë është e vërtetuar nga të gjitha studimet, që lidhjet gay vendosen me ndërgjegje të plotë, dhe kanë rënë poshtë të gjitha tezat, se tendenca të tilla seksuale janë të lindura. Më poshtë do të gjeni materiale të bollshme në këtë drejtim të huazuara nga faqe të ndryshme interneti, ku janë publikuar përfundimet e studiuesve të ndryshëm për këtë fushë, dhe veçanërisht në atë të abuzimeve dhe përdhunimeve brenda çifteve gay:

Lesbian Partner Violence Fact Sheet

Suzana Rose, Ph.D.

National Violence Against Women Prevention Research Center
University of Missouri at St. Louis

http://www.musc.edu/vawprevention/lesbianrx/factsheet.shtml

Comparing the Lifestyles of Homosexual Couples to Married Couples

http://www.frc.org/get.cfm?i=IS04C02

University of Sunderland & University of Bristol

Comparing Domestic Abuse in Same Sex and Heterosexual Relationships

Catherine Donovan, Marianne Hester,

Jonathan Holmes & Melanie McCarry

November 2006

http://www.broken-rainbow.org.uk/cohsar_report.pdf

përgatiti: Roald A. Hysa

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit