Pse na janë shtuar brengat dhe shqetësimet?!

0
124

Pse na janë shtuar Brengat dhe Shqetësimet?!

“Neve, nuk na janë shtuar brengat e as nuk na janë përhapur shqetësimet e telashet, veçse për shkak të largimit tonë nga Kurani. Përndryshe, sikur t’i ishim përmbajtur Kuranit, sikur të ishim afër tij duke e lexuar ashtu siç duhet, do të ishim njerëzit më të Lumtur.
Allahu i madhërishëm thotë: “Në të vërtetë, ky Kuran udhëzon drejt asaj që është më e mira” El-Isra:9.
Dhe thotë: “..dhe shërim për zemrat tuaja” Junus:57.”.

Shejh Abdurrezzak El-Bedër