Kina në Ballkan – çfarë dhe kur Kinezët do të vijnë

0
93

Kredia kineze për projektin e ndërtimit të autostradave që do të lidhin Beogradin me ujërat e Adriatikut në Mal të Zi, ka rritur shtrirjen publike të këtyre tokave.Kështu që Podgorica ishte e detyruar të paguajë taksat, ngrirjen e targave në sektorin publik dhe heqjen e pagesës për të ardhurat.
Ky azhurnim citon Porta lBriselski Euroaktiv në një analizë të hollësishme lidhur me interesin dhe mënyrën se si Kina ka ndikim të madh në Ballkan.

Derisa Korporatat Kineze përfundojnë me sukses rrugët dhe urat në autosdraden Beograd – Tivar do të përfitojnë besimin për projektet e ardhshme infrastrukturore në mbarë Evropën. Kur është fjala për ndikimin e Kinës në Evropë, shumica mendon se ky është ndikimi përmes Rusisë. Por kjo gjë është e papranueshme, sepse Kina, për dallim nga Rusia, ka shumë gjëra i ka fituar në vazhdimësinë e integrimit dhe stabilitetit në Bashkimin Europian, sepse BE-ja është në fakt partneri më i madh tregtar i Kinës.Në vitin 2010, këshilltari I shtetit, Dai Binguo, doli ,e tri programe të rëndësishme të interesit që nxisin politikën e jashtme kineze, – sigurinë e ekzistencës së regjimit, ruajtjen e sovranitetit dhe zhvillimin ekonomik, dhe të gjithë së bashku, vlerëson Euroaktiv, drejton qëndrueshmërinë e sistemit politik në krye me Partinë Komuniste .

Tregu i Ballkanit nuk është e një rëndësie të veçantë për kompanitë kineze, kur bëhet fjalë për tregti dhe investime. Kur është fjala për biznisin me kompanitë në perëndim të Bashkimit Evropian janë larg nga interesimi me për kompanitë kineze. Megjithatë, ka rëndësi Balkani për zhvillimin e lidhjeve eknomike me Bashkimin Evropian, në këtë mënyrë dhe zhvillimin ekonomik të Kinës.

Ballkani është një rruge tregtare që lidh Greqinë me pjesët e Bashkimit Europian. Kjo është gjithashtu një fushë ku kompanitë kineze mund të testojnë kapacitetet e tyre në tregun evropian. Shtrëngimet e varësisë së Ballkanit nga investimet kineze mundësojnë Kinën që të krijojë koncesionet politike, të cilat do të shfrytëzohen në procesin e ruajtjes së sovranitetit, si një ndër interesat kryesore kineze.

Tajvani, Hong Kongu, Tibeti, Sinkjangi dhe Detit i Kines Juglindore janë më shumë të destinuara për të kapërcyer interesat kryesore të Kinës, ku Kina nuk toleron ndonjë shtet tjetër që kundërshton politikën e Kinës për këto çështje. Në Ballkan, Serbia siguron mbështetjen më të madhe të politikanëve kineze, kur bëhet fjalë për Tibetin dhe Sinkjangën.

Megjithëse ky lloj qëndrimi i Serbisë është pjesërisht i motivuar me faktin që Kina nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, Serbia duhet të shikojë edhe në mbështetjen e madhe të Pekinit. Nëse një ditë shtetet e Ballkanit do të jenë anëtare të Bashkimit Evropian, ato do të jenë përfaqësues të Kinës për zgjidhjen e këtyre çështjeve të diskutuara me të cilat Kina përballet, vlerëson Euroaktiv.

Në këtë kuptim, BE duhet të shqyrtojë investimet e saj në Ballkan.

Rasti i ndikimit kinez në Ballkan, dmth, është një gjë shumë e madhe që shtetet në rajon shpesh nuk kanë mundësi të pranojnë fondet e lira të BE-së për projekte infrastrukturore.

Pikërisht rasti i hekurudhës Beograd-Budapesht paraqet një shembull të mirë. Përderisa Serbia vazhdon të punojë në këtë rrugë, ndërtimi i rrugës në pjesën e Hungarisë është shtyrë, derisa ky projekt i Budapestit nuk përputhet me rregullat e BE-së për prokurimet publike./Gazetaere