Bluetooth

0
43

Emri Bluetooth rrjedhë nga mbreti Danez Harald Blatand (Bluetooth= dhëmbi i kaltërt) që kishte sunduar në shekullin e X.
Edhe nëpërmjet kësaj teknologjie bëhet bartja e Datave në mënyrë komfore, pra pa ndonjë kabël. Iniciator standard kanë qenë Nokia dhe Ericson dhe kanë etabluar me sukses tek komponentet si Mobil telefona, Headsets, PDA-s, etj.
Bluetooth i takon padyshim Wireless familjes ku munden në të njëjtën kohë të lidhen maximal 8 komponente me një transferim të Datave prej 1 Mbit/s në një largësi prej 10 (m-etrave).
Komponente të ndryshme që shfrytëzojnë Bluetooth janë si : Bluetooth-USB komponente (si PC, Mobil Phone, Organizier, Printer). Bluetooth PC-Card, ISDN-Modem me Bluetooth, Mobil telefonat me bluetooth, bluetooth PDAs, bluetooth printer, scanner, bluetooth headset, etj. Bluetooth përdor 2,4 GHz frekuencat por nuk është e njëjtë me WLAN dhe kushton më e lire se sa WLAN. Më shumë informacione për bluetooth gjeni te web-faqja http://www.bluetooth.org.