20.4 C
Pristina
Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Kurbani

Therja e kurbaneve zgjatë katër ditë

Pyetje: Unë po shoh se si disa njerëz therin kurban në kohën e namazit të drekës, ikindisë dhe kohë tjera. A është ky veprim...

Forma e tekbireve gjatë ditëve të teshrikut

Pyetje: Allahu i Lartësuar ka urdhëruar përgjithësisht që të bëhet dhikër gjatë ditëve të teshrikut. Cila është forma e këtij dhikri dhe sa herë...

A më mirë është të theri kurban apo të shlyen borxhet që kam?

Pyetje: A lejohet të theri kurban nëse kam borxhe? Përgjigje: Parasëgjithash duhet ta kemi parasysh se tek shumica e dijetarëve të fikhut therja e kurbanit është...

Cili është kuptimi i vërtetë Kurbanit dhe cilat janë kushtet dhe rregullat e tij në Islam?

Kurbani në terminologjinë fetare nënkupton kafshët shtëpiake të cilat theren në ditët e Kurban Bajramit me qëllim të afrimit tek Allahu.Kurbani llogaritet një ndër...

A është e lejuar që pjesë nga mishi i kurbanit t’u jepet edhe fqinjëve të krishterë?

Përgjigje: Zakonisht pjesët e mishit të kurbanit ndahen për muslimanët e varfër, për farefisin ose për fqinjët. Por është e lejuar tu jepet edhe fqinjëve...

Cila është periudha e saktë për therjen e kurbanit?

Pyetje: A lejohet therja e kurbanit para namazit të Bajramit? Cila është periudha e saktë për therjen e kurbanit? Përgjigja: Kurbani theret pas namazit të bajramit dhe...

Çfarë duhet të thuhet gjatë therjes së kurbanit dhe a lejohet që lëkura e kurbanit t’i jepet kasapit si hak pune?

Pyetje: A është e pëlqyeshme që çdo person ta therë vetë kurbanin e tij? Çfarë duhet të thuhet gjatë therjes së kurbanit? A lejohet...

Therja e kurbanit ditën e Arafatit (natën e Bajramit)?

<!-- Therja e kurbanit ditën e Arafatit (natën e Bajramit)? - Pyetje dhe përgjigje nga feja islame Pyetje: Cili është vendimi fetar lidhur...

Çfarë do të thotë kurban dhe çfarë manifestohet nëpërmjet Kurbanit?

Kurban do të thotë të therësh një kafshë të caktuar sipas disa rregullave të caktuara për hir të Allahut të Madhërishëm. Me Kurbanin e Bajramit...

A është e lejueshme të jepet një pjesë e mishit të ‘akika-së si shlyerje për thyerjen e një betimi ose si fidje për mos...

Përgjigje: Së pari Personi i sëmurë për të cilin nuk ka shpresë shërimi nuk duhet të agjërojë dhe duhet të ushqejë një të varfër për çdo...

Të fundit