22 C
Pristina
Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Hadithi dhe shkencat e tij

Cili është kuptimi i ajetit në fjalë ku Allahu thotë: “Thuaj: “Vdisni me mllefin tuaj”?

Kuptimi i ajetit në fjalë është se Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin e tij që t’ua thotë këtë fjalë munafikëve dhe armiqëve të Islamit. Transmetohet...

Kush janë cilësitë e grupit të shpëtuar?

Pyetje: Desha ta dij se cili është grupi i shpëtuar i cili është përmendur në hadithet e pejgamberit salallahu alejhi ve selem, a ekziston...

Muslimani ndaj muslimanit ka këto obligime

Profeti ﷺ ka thënë: “Muslimani ndaj muslimanit ka gjashtë obligime.”E pyetën: “Cilat janë ato o i dërguar i Allahut?”Profeti ﷺ tha:1.Kur ta takosh t’i japësh...

Cili është mëkati më i madh në këtë jetë?

Pyetja: Cili është mëkati më i madh në këtë jetë? *** Përgjigjja: Mëkati më i madh në këtë jetë është shirku (bërja shok Allahut në adhurim, krijim etj)....

A është i vërtetë ky hadith: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë Ramazanin”?

Pyetje: Çfarë grade ka ky hadith: “O Allah! Na beko në Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso të mbërrijmë Ramazanin”? Përgjigja: Ky hadith përcillet nga Enes bin Malik...

Ndalimi i të menduarit keq për tjerët!

Ndalimi i të menduarit keq për tjerëtEbu Hurejrja, radijall-llahu anhu, transmeton se Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ve sellem, ka thënë: “Ruhuni nga supozimi sepse supozimi...

Cili është njeriu më i dobët?!

Cila është logjika më e dobët? Profeti -alejhi selam- thotë: “Njeriu më i dobët është ai që nuk i bëri dua Zotit (nuk iu lut...

Të fundit