20.1 C
Pristina
Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Atribuimet Hyjnore

Ç’është Teuhidi Rububijeh? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Teuhidi Rububijeh nënkupton njësimin e Allahut në veprimet e Tij, siç është krijimi, sundimi, furnizimi, etj. Këtë lloj të teuhidit nuk mohon përveçse një...

Si ta njoh Zotin? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

Pyetje: Si e njeh Zotin tënd? Përgjigje: Unë e njohë atë përmes shenjave të Tij dhe krijesave të Tij. Prej shenjave të Tij janë nata,...

Pse ligji i shkakësisë (shkak-efekt) nuk vlen edhe për Krijuesin? Ose, me fjalë të tjera, kush e krijoi Krijuesin?

Pyetje: Pse ligji i shkakësisë (shkak-efekt) nuk vlen edhe për Krijuesin? Ose, me fjalë të tjera, kush e krijoi Krijuesin? Përgjigje: Së pari, ligjet e...

Allahu a është mëshirues apo hakmarrës

Pyetje: Kur’ani thotë se Allahu është i Gjithëmëshirshëm. Në një vend tjetër thuhet se Allahu dënon rreptë. A është Allahu i mëshirshëm apo hakmarrës? Përgjigje:...

Si e hapi Allahu gjoksin e të Dërguarit të Tij fisnik, Muhamedit ﷺ?

Pyetja: Si ia çau gjoksin të Dërguarit ﷺ, Allahu i Lartësuar, kur Ai i Lartësuar thotë: “Vallë, a nuk ta hapëm ty kraharorin” A është e...

A e shohin engjëjt Allahun në këtë botë?

Pyetja: A e ka parë ndonjëherë Xhibrili apo ndonjë nga engjëjt, Allahun e Lartësuar? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nuk ka asgjë në Kuran dhe në Sunet që...

A mundet dikush t’i kthejë të vdekurit në jetë?

Pyetja: A mund të ringjallni një person të vdekur? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Një nga parimet themelore të besimit të shëndoshë (akide) është besimi në Allahun dhe...

Të fundit