-5.4 C
Pristina
Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

RUBRIKA

Personalitete

Ibn Tejmije

  Tekijjuddin ebul Abbas Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdus-Selam ibn Tejmije el-Harani el-Hanbeli i njohur si Ibën Tejmije, lindi më 22 janar të...

Një mjek si ky

Një mjek si ky Rrugëve dhe rrugicave të Drenicës, një kohë të gjatë dëgjoheshin kërcitjet e këpucëve të Dr. Hafir Shala, i cili kalonte...

Egesta Lopçi, shkencëtarja me shami

Egesta Lopçi vajza nga Shkodra që prej 18 vitesh jeton, studion e punon në Itali u vleresua nga Keshilli Bashkiak i  Shkodrës me titullin...

Ebu Hanife

Imam Ebu Hanife   (Numan ibën Thabit)   Imami i umetit, dijetari i Irakut, ndër kokat e ymetit, juristi i pazëvendësueshëm, themeluesi i shkencës...

Buhariu

Imam Buhariu       Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue teala, Dhuruesit të gjitha të mirave, paqa dhe mëshira e...

Maliku

Imam Maliku       Imami i Medinës, njëri prej katër imamëve më të njohur, imami i medh-hebit Malikij, autori i Muvetta-së, njeriu për...

Shafiu

Imam Shafiu       Emri i plotë i tijë është : Muhamed ibën Idris esh Shafiiju. Në zinxhirin e preardhjes së tij fisnore,...

Ahmed Ibn El-Hanbeli

Imam Ahmed Ibn El-Hanbeli       Ibrahim el Harbi tha:"E pashë Ebu Abdullahin-Imam Ahmedin dhe ishte sikur Allahu kishte grumbulluar për të diturinë e të parëve dhe...

Et-Tirmidhi

Imam Et-Tirmidhi       Emri i plotë i tij: Quhet Muhammed ibën Isa ibën Sevre ibën Musa ibën Dahhak, Ebu Isa Es-Sulemi El...

Ebu Davud

Ebu Davud       Emri i plotë: Imami, Shejhus-Sunne, i pari prej Hafidhave, Muhadithi i Basrasë, i quajtur Sulejman ibën Esh’ath ibën Sheddad...

Të fundit