Këshilla profetike – Çka duhet të bëjmë kur fillon të errësohet

0
297

Transmetohet nga Xhabir ibn Abdullah se Pejgamberi s.a.v.s ka thënë: “Kur errësohet, mblidhini fëmijët tuaj (mos i lejoni ata që të dalin jashtë), sepse Shejtanët fillojnë të shëtisin në terrin e natës. Mbyllini dyert e thoni Bismilah, sepse Shejtanët nuk mund të prekin diçka, që është bërë me emrin e Allahut. I mbuloni enët, duke thënë Bismilah, qoftë edhe me diçka simbolike. Kur të flini, i fikni dritat (dhe zjarrin).” (Muslimi)