14.4 C
Pristina
Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ME SHKAS

Rezolutë mbi dispozitën e ndryshimit të seksit në Islam

Përgjigje: Në emër të Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimet qofshin mbi zotërinë tonë Muhamedin, vulën e Profetëve,...

A lejohet fetarisht pasja fëmijë përmes nënave surrogato?

Fekondimi artificial (in vitro) Asambleja e Akademisë së Fikhut Islam e mbledhur në sesionin e saj të tretë në Aman, kryeqytetin e Mbretërisë Jordaneze Hashimite...

Si ka mundësi që Allahu ua jep dynjanë pabesimtarëve?!

Pyetje: Si ka mundësi që Allahu ua jep dynjanë pabesimtarëve?! Përgjigje: Njohja e disa ligjeve të Allahut na e sqaron këtë çështje. Një nga ligjet...

Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj

Gjykimi i shkuarjes me vonesë në punë dhe dalja para kohes prej saj Shejh Muhamed ibën Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë ka thënë: “Ashtu siç nuk...

CILI ËSHTË QËLLIMI YT? – Pyetje dhe përgjigje nga feja islame

CILI ËSHTË QËLLIMI YT?Çfarë di për veten tënde para të ekzistonte gjithësia? Jo, leje këtë pyetje; Çfarë di për veten tënde para se të...

A dëshiron ta lësh duhanin(?) – Porosi e artë

Dr. Halid el-Xhubejr, Allahu e ruajtë.Erdhi një person dhe më tha, kamë braktisur çdo gjë pos duhanit.I thashë: A don ta lësh edhe atë?Tha:...

TË GJITHA RELIGJIONET NA MËSOJNË TË JEMI TË DREJTË, ATËHERË PËRSE DUHET TË PASOHET VETËM FEJA ISLAME? – Dr. Zakir Naik

Pyetje: Parimisht, të gjitha fetë dhe religjionet, pasuesit e tyre i mësojnë që të veprojnë vetëm vepra dhe punë të mira. Atëherë përse duhetqë...

Shenjtëria e gjakut të muslimanit

Shenjtëria e gjakut të muslimanit Pas kufrit (mosbesimit) nuk ka mëkat më të madh sesa mbytja e njeriut të pafajshëm. I Dërguari i Allahut, sal-lallahu...

Shfrytëzimi i kohës nga njeriu bashkëkohor

Pyetje: A po shfrytëzohet koha nga njerëzit sa duhet dhe siç duhet? Përgjigje: Njerëzit në Ditën e Gjykimit, edhe ata që do shkojnë për xhehenem...

Optimizmi gjatë kohëve të vështira dhe trazirave!

Optimizmi gjatë kohëve të vështira dhe trazirave Shejh AbdulAziz Alu Esh-Shejh (Allahu e ruajttë): “Muslimani nuk e humb shpresën në ndihmën dhe mëshirën e Allahut....

Të fundit