5.9 C
Pristina
Monday, March 4, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ATK

Publikohet ne Gazete Zyrtare ligji i ri i ATK-se per administrimin e procedurave tatimore

Ky Ligj rregullon procedurat për administrimin e detyrimeve tatimore në Republikën e Kosovës që janë në fushëveprimin e Administratës Tatimore të Kosovës (në tekstin...

Me ligjin e ri, rriten vlerat e gjobes se leshuar nga ATK. Kjo eshte vlera sipas kategorive

Neni 100Sanksionet për mos dorëzim, mos krijim ose mos paraqitje të të dhënave 1. Përveç nëse parashihet ndryshe, çdo person nga i cili kërkohet të...

Dogana e Administrata Tatimore në Kosovë arkëtuan rreth 2 mld euro në 9 muaj

Për nëntë muaj, Dogana ka arritur t’i arkëtojë mbi 1.2 miliardë euro nga taksat doganore, ndërsa për po të njëjtën periudhë ATK-ja ka arkëtuar...

Nëse doni me ditë se çka është barra tatimore dhe pse dhe kur vendoset ajo

Nëse doni me ditë çka është barra tatimore, pse dhe kur vendoset ajo, shihni më poshtë disa sqarime: Barrë tatimore, do të thotë e drejta...

Ftohen bizneset që ne ATK ti deklarojnë pagat e punetoreve jo më të vogel se kjo shumë

Paga minimale në Kosovë është 170 euro për personat mbi 35 vjeqë dhe 130 euro nër 35 vjeqë. ATK gjithmonë ka paralajmëruar bizneset që...

ATK-ja ndryshon procedurat e rimbursimit

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) njofton se ka ndryshuar Rregulloren mbi Procedurat e Rimbursimit. Sipas ATK-së, qëllimi i kësaj rregullore është që të krijoj procedura...

ATK-ja ndryshon procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Sipas ATK-së, pajisja me këtë vërtetim mund të bëhet në mënyrë elektronike dhe në mënyrë manuale. “Tatimpaguesi mund të pajiset me Vërtetim Tatimor online përmes...

Kosovë, ATK inkasoi 423 milionë euro në gjashtë muajt e parë të vitit

“Ky sukses është rezultat i përpjekjeve të përbashkëta dhe bashkëpunimit me tatimpagues dhe akterë relevantë në fushën e ekonomisë dhe financave”, theksoi Murtezaj Administrata Tatimore...

ATK-ja inkasoi mbi 60 milionë euro më shumë të hyra se vitin e kaluar

ATK-ja ka bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe të vitit, të hyrat e grumbulluara nga tatimet janë 372.7 milionë euro. “Në periudhën janar –...

Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës...

Latest news