18.2 C
Pristina
Tuesday, June 18, 2024

Ai dëshiron të divorcohet nga gruaja e tij në mënyrë që të jetë i lirë të fokusohet në kërkimin e dijes

Më të lexuarat

Pyetja:

Unë u konvertova në Islam para disa vitesh dhe isha i martuar në atë kohë. Gruaja ime është ende jomuslimane por ajo kurrë nuk e kundërshtoi Islamin. Tani kam një vajzë, ajo është 2 vjeç, por kam dëshirë t’ia kushtoj jetën davetit. Për këtë duhet të shkoj të studioj jashtë shtetit për 5-6 vite. Çfarë është vendimi për të lënë një fëmijë me gruan time që nuk e ka mendjen që vajza ime të mësojë kuran apo të falet, por ajo e kundërshton hixhabin fort dhe me kokëfortësi. Dhe cili është verdikti për divorc dhe lënia atë fëmijë me nënën e saj dhe të shkoj për të kërkuar dituri?! Të lutem më këshilloni, sepse kam pyetur shumë njerëz që duken se kanë njohuri por asnjë nuk ka dhënë një përgjigje të qartë!

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Ne ju këshillojmë që të mos e braktisni gruan dhe vajzën tuaj dhe t’i lini ato si pre e lehtë për çdo keqbërës, ose ta lini veten të shpërqendroheni nga detyrimi për t’u kujdesur për to dhe për t’u kujdesur për ta me një detyrë tjetër. Gjëja e parë që obligohet kërkuesi i diturisë është të kujdeset për gruan dhe familjen e tij, qofshin ato muslimane apo jo, siç thotë Allahu i Lartësuar: “Dhe tërhiqju vërejtjen farefisit tënd më të afërt.” (Shuara: 214) Transmetohet se Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) ka thënë: Ata thanë: “O i Dërguari i Allahut, kush e meriton më së shumti kujdesin tim?” Profeti ﷺ ju përgjigj: “Nëna jote!” Burri pyeti: “Pastaj, kush?” Profeti ﷺ ju përgjigj: “Nëna jote!” Burri pyeti: “Po pastaj?” Profeti ﷺ i tha: “Nëna jote!” Burri pyeti: “Pastaj, kush?” Profeti ﷺ ju përgjigj: “Babai yt!” Burri pyeti: “Pastaj, kush?” Profeti ﷺ ju përgjigj: “Tjetri më i afërt, tjetri më i afërt!” [1]

Kërkimi i diturisë nuk ka krijuar kurrë një pengesë midis një burri dhe gruas dhe fëmijëve të tij, por në të kaluarën kërkonte disa sakrifica. Por në ditët e sotme mjetet e komunikimit janë gjerësisht të disponueshme dhe njerëzit janë më mirë, dhe bekimet e kësaj bote janë bërë më të arritshme për ta. Tashmë është bërë shumë e lehtë për kërkuesin e diturisë që të marrë me vete gruan dhe fëmijët kudo që dëshiron të udhëtojë për të kërkuar dituri. Nëse një person merr këtë vendim, Allahu i Lartësuar  do t’ia lehtësojë pashmangshmërisht gjërat, nëse ai kërkon shpërblim tek Allahu dhe ka për qëllim që Allahu të caktojë udhëzim, ndihmë dhe lumturi për familjen e tij. Duke e bërë këtë, ai po u bën atyre favorin më të madh të mundshëm që mund të bëhet në këtë botë, që është udhëzimi. Në fakt dituria duhet kërkuar vetëm për të vepruar sipas saj dhe për t’i thirrur njerëzit drejt saj dhe përparësi duhet t’i jepet gruas dhe fëmijëve. Ndoshta shpërblimi i tij do ta tejkalojë shumë shpërblimin e kërkuesit të diturisë, i cili nuk është i sinqertë ndaj Allahut dhe nuk di si dhe ku ta kërkojë atë dituri, kështu që dituria e tij do të bëhet shkak për telashe dhe mjerim për të – na ruajt Allahu.

Nëse nuk keni mundësi të merrni me vete familjen tuaj, atëherë mund të ndiqni një program për kërkimin e njohurive në internet; ka shumë programe të tilla, falënderimi i takon Allahut. Në fakt në ditët e sotme shumë universitete ofrojnë certifikimin e tyre për abonentët që ndjekin leksionet në internet. Ju gjithashtu mund të përdorni kurse verore që ofrojnë programe të dobishme për një periudhë të shkurtër, për të cilat është e pranueshme që ju të udhëtoni vetë; këto janë kurse shumë efektive dhe programe të dobishme.

Për më tepër, gjërat që kërkoni nga seritë e mësimeve dhe leksioneve, dhe komentet e librave, janë të regjistruara dhe të disponueshme në internet, dhe mund t’i shkarkoni dhe t’i studioni vetë ose me një mik që jeton në të njëjtin vend.

Ajo që ka rëndësi në të gjitha këto është vendosmëria e vendosur, durimi dhe këmbëngulja në kërkimin dhe përvetësimin e diturisë, përsiatjen e aspekteve të ndryshme të saj dhe mësimin e çështjeve të saj. Nëse një person ka këtë vendosmëri, asgjë nuk mund të krijojë pengesë midis tij dhe kërkimit të dijes, madje as malet e vështirësive dhe pengesave. Por ai që është i dobët sipas mendimit tonë është ai që gjithmonë thotë se nuk është në gjendje të bashkojë kërkimin e diturisë dhe kujdesin për familjen e tij, apo të kombinojë kërkimin e diturisë dhe fitimin e bukës.

Transmetohet se Abdullah ibn Amri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Njeriut i mjafton si mëkat që ta ndërpresë mirëmbajtjen e familjes së tij” [2]

Nëse lexoni biografitë e disa prej dijetarëve që i dhanë përparësi udhëtimit në kërkim të diturisë për t’u kujdesur për gratë dhe fëmijët e tyre, kjo është për shkak të asaj që diktohej nga rrethanat në kohën e tyre, të cilat e bënë të nevojshme udhëtimin me rregull për të fituar dituri, që në thelb ishin transmetime dhe hadithe që nuk ishte e mundur që kërkuesi i diturisë t’i fitonte në qytetin e tij. Por në ditët e sotme gjërat janë krejtësisht ndryshe; dija tani është të kuptuarit dhe meditimi, si dhe studimi dhe memorizimi, dhe e gjithë kjo mund të arrihet – siç kemi thënë – duke lexuar dhe studiuar, si dhe duke bërë udhëtime të shkurtra për të takuar studiues dhe duke ndjekur rezultatet e tyre me mjete moderne të komunikimit. Shumica e dijetarëve dhe kërkuesve të diturisë, të cilët ne i njohim, nuk i janë drejtuar asaj për të cilën po mendoni, përkatësisht divorcin nga gruaja dhe braktisjen e vajzës suaj; përkundrazi ata kanë kombinuar mësimin dhe ndihmën ndaj familjeve të tyre, dhe falë zellit dhe përpjekjeve të tyre janë bërë dijetarë që praktikojnë atë që predikojnë, lavdërimi i qoftë Allahut.

Dhe kush e di, ndoshta Allahu mund t’i bëjë dobi gruas suaj me anë të jush, dhe t’ia hapë zemrën e saj dhe ju mund të gëzoheni duke e parë atë të bëhet muslimane.

Ruhuni nga rënia në gjënë më të përbuzur të asaj që është e lejuar, pra divorci, dhe braktisja e fëmijëve tuaj që kanë nevojë më të madhe për të qenë me ju, për hir të diçkaje për të cilën ka shumë alternativa, falënderimi i qoftë Allahut.

Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.info

————–

[1] Ibn Maxheh në Sunen (nr. 3658), i klasifikuar si sahih nga Albani në Sahih Ibn Maxheh.

[2] Muslimi (996), Ebu Davudi dhe të tjerët.

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit