-1.4 C
Pristina
Monday, December 4, 2023

Historia e industrisë – Ekonomia Islame

Më të lexuarat

Në këtë artikull ne shpjegojmë, si përmbledhje, historinë e industrisë. Një aktivitet që shndërron lëndët e para në produkte për konsum përfundimtar ose të ndërmjetëm. Shumica e aktiviteteve industriale janë brenda sektorit dytësor.

Industria e ka origjinën me pamjen e qenies njerëzore. Që në vitet e para të ekzistencës së tij, njeriu është detyruar të transformojë lëndë të para të ndryshme për të përmirësuar cilësinë e jetës së tij.

Që nga fillimi i përdorimit të veshjeve dhe armëve të para që lehtësuan procesin e gjuetisë, është kryer një proces transformimi i burimeve që mund të gjejmë në natyrë.

Fazat në historinë e industrisë

Industria ka pësuar përparime të vazhdueshme gjatë gjithë historisë së saj, por ka një moment në të që do ta transformonte plotësisht atë.

Revolucioni i Parë Industrial

Nga viti 1760 deri në 1840, ndodhi Revolucioni i Parë Industrial, i cili shkaktoi një para dhe pas si në veprimtarinë ekonomike ashtu edhe në njerëzim. Ky ndryshim solli një përparim të madh në mekanizimin e punës dhe në zhvillimin e fabrikave të mëdha që do të lejonin rritjen e ofertës së mallrave me një çmim më të arritshëm.

Gjatë këtij Revolucioni të Parë Industrial, u bënë hapa të mëdhenj me shpikjen e motorit me avull (1769), hekurudhës (1814) dhe makinës së shkrimit (1829). Këto shpikje lehtësuan transportin, shpërndarjen e njohurive dhe uljen e kostove të shërbimeve të caktuara.

Revolucioni i Dytë Industrial

Më vonë, pas ndarjes së planetit midis vendeve të industrializuara dhe jo-industrializuara, lind Revolucioni i Dytë Industrial. Ai daton midis datave 1850-1914, duke përfunduar me fillimin e Luftës së Parë Botërore. Prodhohet kryesisht në Francë, Gjermani, Belgjikë, Japoni dhe Shtetet e Bashkuara pas eksportit të përparimeve teknologjike dhe shkencore të nisura në Mbretërinë e Bashkuar.

Në këtë Revolucion të Dytë Industrial pati përparime të mëdha në gjithçka që lidhej me energjinë elektrike. Lejimi i prodhimit masiv, që çon në linjat e montimit dhe përdorimin e makinerive të fuqizuara nga rryma elektrike.

Revolucioni i Tretë Industrial

Hapi i parafundit në historinë e industrisë u zhvillua në vitin 2006, kur i ashtuquajturi Revolucioni i Tretë Industrial u shpik në Parlamentin Evropian. Në këtë fazë, përparimet kompjuterike që ne gëzojmë në shekullin 21 fillojnë të zhvillohen. Telekomunikacioni është një nga përparimet e mëdha që solli kjo fazë e industrisë, duke lehtësuar lidhjen midis pjesëve të ndryshme të planetit në vetëm sekonda.

Përveç kësaj, sektori i energjisë pësoi ndryshime të mëdha. Burime të reja të energjisë të njohura si të rinovueshme u përfshinë, duke lejuar që një shtëpi të bëhet e vetë-mjaftueshme për sa i përket energjisë elektrike. Nga ana tjetër, u zhvilluan kompjuterë dhe pajisje kompjuterike që lejuan rritjen e produktivitetit në nivele të papara.

Revolucioni i Katërt Industrial

Më në fund, ndodh Revolucioni i Katërt Industrial. I lindur në vitin 2011, i karakterizuar nga dixhitalizimi i industrisë. Në këtë fazë të fundit, pajisje të shumta inteligjente të lidhura me internetin, shërbime cloud, koordinim dixhital dhe përparime të mëdha në robotikë janë shpikur për automatizimin e proceseve të shumta.

Revolucioni i Katërt Industrial ka krijuar mundësi të panumërta biznesi dhe vende pune të reja. Shpresohet se me avancimin e të gjitha sistemeve të përdorura sot, mund të arrihet përparim i rëndësishëm në fusha të tilla të rëndësishme si mjekësia.

Si përfundim, historia e industrisë na tregon se është aktiviteti që ka sjellë më shumë progres dhe se ka bërë të mundur rritjen e ndjeshme të cilësisë së jetës së qytetarëve.

 

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit