21.3 C
Pristina
Saturday, July 13, 2024

Si mund të arrijmë durimin në sprovë sipas udhëzimeve të Ibnul Kajjimit?

Më të lexuarat

Dhjetë pika që i ka përmendur ibnul Kajjimi se si të bëjmë durim në sprova:

1. Shikimi në madhësinë e shpërblimit të durimit.

2. Shpresimi se nëpërmjet asaj sprove të shlyhen gjunahet.

3. Pajtimi me atë që Allahu e ka bërë Kader (caktim).

4. Vazhdimi në atë që e lyp Allahu nga ne prej ibadeteve ditore.

5. Ta kemi parasysh Ajetin “Dhe ajo që ju goditi prej musibetit (fatkeqsisë) është nga ajo çka punuan duart tuaja”. (esh Shura 30).

6. Istigfari (kerkimi faljes prej Allahut) është gjë me të cilën Allahu i largon belajat.

7. Sprovat ndonjëherë janë ilaç dhe përmirsues i raportit tonë me Allahun.

8. Gjithmonë ki parasysh fjalën e Allahut: “Ndoshta ju urreni diçka e ajo është hajr për ju dhe ndoshta ju doni diçka e ajo është sherr për ju, Allahu e din dhe ju nuk e dini”. (el Bekare 216).

9. Dije se sprovat dhe belajat nuk janë për të mbytur, por janë që të sprovohet durimi yt, dhe të shihet se a je i vendosur në imanin tënd apo je i lëkundur.

10. Nëpërmjet belajave dhe sprovave Allahu i nxjerr në pah ata njerëz që nuk e adhurojnë Allahun vetëm në situata kur njeriu është në rehati, por e adhurojnë Atë gjithmonë, edhe kur janë mirë edhe kur janë keq.

Imani i fortë shfaqet në sprova

Thotë ibnul Xheuzij: “Besimtarit të fortë aq sa më shumë i shtohen sprovat, atij ende më tepër i shtohet imani dhe dorëzimi tek Allahu, ndonjëherë bën dua, por nuk sheh pranim të duasë, por ky besimtar nuk e ndryshon rrugën dhe vazhdon, pasiqë e din se ai rob është në pronësi të Allahut, dhe Allahu me urtësinë dhe diturinë Tij vepron cka të dëshiroj me atë”.

/rizgjimi.com/

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit