2.5 C
Pristina
Friday, December 2, 2022

Çfarë është menaxhimi i projektit?

Më të lexuarat

Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar.

Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin e metodologjive optimale administrative.

Objektivi i efiçencës i vendosur nga administrata ndiqet nëpërmjet krijimit dhe zbatimit të planeve ose strategjive. Të gjithë ata duhet të ndërmarrin objektiva gjenerikë si produktiviteti më i madh, kontrolli i kostos ose një nivel i caktuar efikasiteti në të njëjtën kohë.

Një nga objektivat kryesore të administratës është të respektojë atë që është rënë dakord me menaxhmentin. Si rezultat, krijimi i raporteve, të tilla si planet e biznesit ose planet e menaxhimit, është i zakonshëm./definebusinessterms/

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit