19.8 C
Pristina
Tuesday, June 6, 2023

Sqarim me rëndesi në lidhje me iftarin – Shejh Abdulaziz Et-Tarifi

Më të lexuarat


– Mënyra më e mirë e bërjes iftar është me hurme dhe atë me tri kokërrhurme; kjo është më afër traditës së Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue selem, pastaj të vazhdojë me disa gllënjka ujë.

– Nuk vërtetohet nga i Dërguari, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, që të ketë ngrenë diçka tjetër para se ta falte namazin e akshamit; por në përgjithësi nuk eshte problem që të hajë atë që do (agjëruesi).

– Kurse sa i përket duasë e cila është e përhapur në mesin e njerëzve:
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت اﻷجر إن شاء الله
“Kaloi etja, u lagën venat dhe nëse do Allahu u arrit shperblimi”. Nuk preferohet përkufizimi vetëm në këtë lutje, por (preferohet) të thuhen edhe lutje të tjera me të cilat iu drejtohemi Allahut për çështje të kësaj dhe botës tjetër.

– Gjatë iftarit, nuk vërtetohet ndonjë lutje e caktuar, drejtimi nga kibleja apo ngritje duarsh nga Muhamedi, sal-lallahu alejhi ue selem.

Po të kishte vepruar Muhamedi, sal-lallahu alejhi ue, diç të tillë, kjo do të ishte përcjellë deri tek ne, ku dihet fakti se ai agjëronte shpesh.

Mirëpo më e preferuar është që agjeruesi të bëjë lutje fshehurazi.

Shejh Abdulaziz Et-Tarifi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit