16.6 C
Pristina
Thursday, September 29, 2022

Rruga drejt lumturisë!

Më të lexuarat

Nuk ka rrugë përmes së cilës arrihet lumturia, përveç se me respekt ndaj Allahut, prandaj kush bën sa më shumë vepra të mira, ju largohet mëkateve, ai jeton i lumtur. Madje ky është afër Zotit të Tij, i Lartësuari thotë:“Kush bën vepër të mirë qoftë ai mashkull apo femër, duke qenë besimtarë, Ne do ti japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do tu japim shpërblim më të mirë për veprat e tyre.”[Nahl: 97.]

Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Jeta e mirë i përmbledh të gjitha anët e kënaqësisë, rehatisë në çdo aspekt qofshin ata.”[Tefsir Ibn Kethir, 2/908.] Lumturia rritet kur njeriu e bën Teuhid – e njëson Allahun siç e meriton Ai, kur e lidh zemrën me Krijuesin e Tij, kur çdo çështje ia dorëzon Atij.

Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Teuhidi hap dyert e mirësisë, kënaqësisë, lumturisë, gëzimit dhe dëfrimit.”[Zadul mead, 4/202.]

Lumturia i forcon nyjet e saj me mirësi ndaj krijesave, duke ia bashkangjitur asaj edhe dëgjueshmërinë ndaj Allahut.

Shejhul islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Lumturia në bashkëveprim me krijesat është të bashkëveprosh me ta për Allahun, të shpresosh për këtë vepër nga Allahu e të mos i bësh ata të të duan me zor për Allahun, të kesh frikë Allahun me ta, e jo ti bësh që të të frikësohen jo për Allahun, t’ju bësh mirë atyre duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, jo që ta kthejnë një ditë atë mirësi që ua ke bërë, mos ju bën padrejtësi atyre duke pasur frikë Allahun, e jo ata.”[Fetava shejhul islam, 1/51.]

Kush e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit e ka shijuar ëmbëlsinë e lumturisë, jeton me zemër të hapur, të qetë, të çiltër si dhe me gjymtyrë të sigurta e të qeta.

Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Shejhul-islam Ibn Tejmijen e kam dëgjuar duke thënë: Dunjaja e ka një xhennet, kush privohet nga hyrja në të, nuk ka mundësi të hyjë në Xhennetin e ahiretit. Kurse në një rast tjetër më tha: Çfarë mund të më bëjnë armiqtë e mi, kur Xhennetin dhe kopshtet e saj i kam në gjoksin tim me vete, ku do që të më dërgojnë përsëri ato i kam me vete.”[Vabilu sajib, fq. 60.]

SHKËPUTUR NGA: “HAPAT DREJTË LUMTURISË”

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit