24.1 C
Pristina
Saturday, May 21, 2022

Puna me një makinë që gdhend imazhe në kristal

Më të lexuarat

Pyetja:

Cili është vendimi islam për mbajtjen e një makinerie që gdhend në kristal dhe përdorimin e saj për të fituar para, pasi unë jetoj në një vend jashtë Mbretërisë Saudite me qëllim të kërkimit të mundësive të biznesit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nëse imazhi është i lejueshëm, si p.sh. imazhe të pemëve, maleve, lumenjve dhe gjërave të pajetë, atëherë nuk ka asgjë të keqe të punosh me këtë makinë dhe ta përdorësh atë për të fituar para. Por nëse imazhet janë të ndaluara, siç janë imazhet e qenieve të gjalla, përkatësisht njerëzve, zogjve dhe kafshëve, atëherë nuk lejohet përdorimi i kësaj makine për këtë qëllim.

Bërja e imazheve të qenieve të gjalla me pajisje moderne, të cilat prodhojnë imazhe në materiale të forta si letra dhe të ngjashme, është një çështje në lidhje me të cilën ka dallime mendimesh midis dijetarëve. Mendimi më i saktë është se kjo nuk lejohet përveçse në rast nevoje, për shkak të kuptimit të përgjithshëm të provave që flasin për ndalimin e bërjes së imazheve dhe mallkimin e atij që e bën këtë.

Duhet të kuptoni se ai që heq dorë nga diçka për hir të Allahut, Allahu do t’ia kompensojë atë me diçka më të mirë se ajo, e atij që i frikësohet Allahut, Allahu i Lartësuar, do t’i japë furnizim dhe do t’ia shtojë atë. Dhe Ai do t’i mjaftojë atij dhe do t’i japë atij strehim.

Nuk ka asnjë të mirë në fitimet haram që njeriu fiton për vete dhe familjen e tij, për çdo trup që ushqehet nga pasuria haram, zjarri është më i përshtatshëm për të.

E lusim Allahun që të na japë mjaftueshëm nga ajo që ka lejuar që të mos kemi nevojë për atë që ka ndaluar dhe të na bëjë të pavarur nga mjetet me bujarinë e Tij, që të mos kemi nevojë për askënd tjetër. Dhe Allahu e di më së miri.

islamqa.com

Burimi

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit