Europa ka mbi 137 milion muslimanë

0
54

Bazuar në të dhënat e marra nga CIA (Centrale Intelligence Agency) në Evropë jetojnë mbi 137 milion muslimanë

Shumica e të dhënave rreth shtrirjes së muslimanëve në shtetet evropiane janë të publikuara nga viti 2000 deri në vitin 2006, kurse të dhënat mbi popullsinë e shteteve janë të publikuara në vitin 2011.

Më poshtë e keni listën e plotë të shteteve, numrin e popullsisë, përqindjen e muslimanëve dhe vitin në të cilin janë publikuar të dhënat rreth përqindjes së muslimanëve në një shtet të caktuar.